ใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า

ใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า
Spacer

ใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า

มาดูกันว่าเพราะเหตุใดน้ำทุกหยดจึงมีค่า ชมตอนนี้เราใช้น้ำกันทุกวัน เมื่อเราแปรงฟัน อาบน้ำในอ่างหรือใช้ฝักบัว ล้างมือ และล้างจาน มาร่วมมือกันใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เราจะสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้!

แปรงฟัน 2 นาที สองครั้งต่อวัน แต่ปิดก๊อกน้ำในระหว่างแปรงฟัน

  • สมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้คุณแปรงฟันเป็นเวลาสองนาที สองครั้งต่อวัน หากคุณปิดก๊อกน้ำในระหว่างแปรงฟัน คุณจะสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 3,000 แกลลอนต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำถึง 50,000 แก้ว!

ลดเวลาในการอาบฝักบัวให้น้อยลง 2 นาที

  • การลดเวลาในการอาบฝักบัวให้น้อยลง 2 นาที จะประหยัดได้ทั้งน้ำและพลังงาน ในเวลาหนึ่งปี คุณจะสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 1,800 แกลลอน และประหยัดพลังงานได้มากพอที่จะให้แสงสว่างกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็กที่มีกำลัง 13 วัตต์ได้ประมาณ 2 ปี.

ปิดก๊อกน้ำในระหว่างล้างจาน

  • การปิดก๊อกน้ำในระหว่างล้างจานด้วยมือเป็นเวลาสองนาที จะประหยัดได้ทั้งน้ำและพลังงาน ในเวลาหนึ่งปี คุณจะสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 1,600 แกลลอน และประหยัดพลังงานได้มากพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้เกือบ 3 ปี.

ปิดก๊อกน้ำในระหว่างล้างมือ

  • การ+ปิดก๊อกน้ำในระหว่างล้างมือเป็นเวลา 10 วินาที จะประหยัดได้ทั้งน้ำและพลังงาน ในเวลาหนึ่งปี คุณจะสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 400 แกลลอน และประหยัดพลังงานได้มากพอที่จะให้แสงสว่างกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็กที่มีกำลัง 13 วัตต์ได้มากกว่า 2 เดือน.

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อประหยัดน้ำ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Water Sense ของ USEPA
http://www.epa.gov/watersense/our_water/what_you_can_do.html

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อประหยัดพลังงาน โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ ENERGY STAR ของ USEPA http://www.energystar.gov.

คอลเกตภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร ENERGY STAR.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Save Water

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำและพลังงานอิงจากมาตรฐานและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ผลกระทบเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากนี้.

   
Related Information

Community Programs

Learn how Colgate's support of community programs is helping to make the world a better place.

Global Recognition

Share the praise and recognition we've earned throughout the world.

Work With Us

Discover why Colgate-Palmolive should be your first choice.

External Governance Recognition

Read the praises our Board earned from leading governance authorities.

Annual Report

View our annual report.

ColgatePalmolive.com  |  Colgate.com  |  Legal/Privacy  |  Contact Us
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the United States site.