Bayardo Garcia Godoy, DMD, MSc

 

 

Bayardo Garcia Godoy

DMD, MSc
Rakan Sekutu Teknikal Kanan

Dr. Bayardo Garcia Godoy kini bekerja di Colgate-Palmolive, Pusat Teknologi Global sebagai Rakan Sekutu Penyelidikan Klinikal Kanan untuk kajian klinikal Penjagaan Mulut global. Tanggungjawab Dr. Garcia Godoy termasuk: sistem pengurusan data, pembangunan protokol dan penulisan & penyuntingan manuskrip, pengurusan komponen bukti konsep; keselamatan klinikal prapasaran dan pascapasaran, dan kajian keberkesanan. Beliau terlibat dalam proses penyuntingan dan penyerahan protokol kepada jawatankuasa bioetika tempatan dan antarabangsa; perekrutan peserta sukarela berpotensi; pentadbiran persetujuan termaklum; pendidikan praprotokol peserta kajian dan dokumentasi pengurusan yang betul, penyimpanan, pengagihan dan pelupusan bahan-bahan kajian ujian. Di samping itu, Bayardo mengetuai program klinikal dalaman dan mempamerkan kecekapan dalam pelaksanaan pemeriksaan klinikal praktikal, penyediaan dokumentasi yang betul, pelaporan keselamatan produk dan laporan peristiwa advers, dan penyerahan dokumen penutupan kajian yang tepat kepada agensi penaja dan entiti kawal selia. Kesemua ini dilakukan selaras dengan protokol penyelidikan yang diluluskan, kawal selia kerajaan persekutuan dan dasar serta tatacara pihak penaja.