Catalina Monroy

 

 

Catalina Monroy

Pengarah Global, Perisa & Wangian

Ms.Catalina Monroy ialah Pengarah Global Colgate-Palmolive Company, yang merupakanpemimpin global pasukan yang ditugaskan untuk membangunkan dan mengesyorkanperisa dan wangian yang memastikan pengalaman yang terbaik kepadapengguna. Pasukan beliau menyokong organisasi Pembangunan & Penyelidikan Global Colgate melaluipembangunan dan pengesyoran perisa dan wangian untuk semua jenama Penjagaan Mulut, Penjagaan Rumah danPenjagaan Peribadi Colgate-Palmolive. Bimbingan Catalina dan pandangan yang diberikan beliau telahmenyumbang kepada pelancaran pelbagai produk yang berjaya. Sebagai pemimpin kumpulan perisa dan wangian,Catalina telah membina hubungan yang kukuh dengan pasukan Pemasaran, Pandangan Konsumerdan Pembangunan Produk, memudahkan pemahaman yang lebih baik mengenai peranan perisa danwangian dalam produk Colgate-Palmolive. Catalina menyertai Colgate pada tahun 2015 dengan pengalaman selama 25 tahun dalamindustri perisa, baru-baru ini dengan Firmenich. Sejak 2011, beliau memegang jawatan Senior Flavoristuntuk bahagian Penjagaan Mulut Amerika Utara dan Latin Amerika di syarikat sekutu Firmenich U.S. di Plainsboro,NJ, di mana beliau mengukuhkan kepakaran dalam perisa pudina dan sensasi untuk penggunaan Ubat Gigi danUbat Kumur, dan merupakan Flavorist utama yang menyokong penciptaan perisa untukColgate. Catalina menunjukkan semangat dan dedikasi yang luar biasa untuk kerjanya sambil menyesuaikan diri secara berkesandengan berbagai pasukan dan budaya. Ini membolehkan beliau membina hubungan yang kukuh dengan pihak berkepentingan utama.Beliau juga gemar membimbing flavorist junior dan memotivasi mereka untuk melakukan usaha terbaik ke arah kejayaan.