Joseph Steele PhD

 

 

Joseph Steele

PhD
Saintis Penyelidikan

Dr. Joseph Steele ialah Saintis Penyelidikan di Bahagian Penyelidikan Awal Sains Fizikal. Sebagai ahli Kumpulan Penyelidikan Biomaterial dan Penyampaian Lanjutan, beliau memberi fokus kepada penggunaan bahan baharu dan kaedah penyampaian untuk menambah baik rawatan masalah pergigian. Latar belakang Joe dalam bidang kejuruteraan, penyampaian ubat dan perubatan regeneratif membawa perspektif baharu kepada penyelidikan Sains Fizikal di Colgate. Jospeh ialah siswazah BSc dan MSc Kejuruteraan Kimia dari Queen's University Canada dan PhD Kejuruteraan Bahan dari Imperial College London, UK. Sebelum memulakan kerjayanya di Colgate pada tahun 2018, Joseph melakukan kerja pascakedoktoran dalam menguruskan penyelidikan Percetakan 3D dan Bahan Bioplot di Pusat Biomaterial New Jersey selain membantu menubuhkan Bahagian Penyelidikan Perubatan Biomaterial dan Regeneratif di Karolinska Institute, Sweden. Lebih 20 artikel saintifik ulasan sejawat Joseph telah diterbit dalam bidang sains bahan. Bagi meraikan penamatan PhD beliau pada tahun 2015, Joseph telah menubuhkan biasiswa tahunan di bandar asalnya untuk mendorong pendidikan tinggi dalam STEM.