Maria Ryan

 

 

Maria Ryan

DDS, PhD
Naib Presiden dan Ketua Pegawai Pergigian

Maria Emanuel Ryan, DDS, PhD ialah Naib Presiden dan Ketua Pegawai Pergigian di Colgate-Palmolive Company di mana beliau mengawasi dan mengetuai organisasi-organisasi klinikal pergigian dan dermal,pengurusan pengetahuan, komunikasi saintifik dan pasukan penyelesaian bio.Dr. Ryan sebelum ini memegang jawatan Profesor dan Pengerusi Bahagian Biologi Mulut danPatologi di Universiti Stony Brook di mana beliau terlibat secara aktif dalam pensyarahan, amalan klinikaldan penyelidikan.Beliau merupakan Bekas Presiden Persatuan Penyelidikan Pergigian Amerika(ADDR).Dr. Ryan telah menerima beberapa anugerah termasuk Anugerah Perkhidmatan Penyelidikan Nasional NIHdan Anugerah Doktor-Ahli SainsBeliau juga menerima Anugerah Kepimpinan Doktor Gigi Baharudari Persatuan Pergigian Negeri New York dan telah menerima anugerah pencapaiandari Persatuan Pergigian Amerika.Dr. Ryan merupakan penerima pertama Anugerah Victress Healthyang berlangsung di Berlin, Jerman pada tahun 2010 sebagai pengiktirafan usahapendidikan dan penyelidikan dalam bidang kesihatan wanita.Dr. Ryan ialah Alumni Terhormat Stony Brook'sSchool of Dental Medicine dan seorang Fellow dalam Program Wanita Kepimpinan Eksekutif dalam Perubatan Akademik (ELAM)Hedwig van Ameringen di Kolej University Perubatan Drexel.Dr. Ryan ialah seorang penceramah yang terkenal di pentas nasional dan antarabangsa dan seorang pengarangyang telah membuat kemunculan di beberapa outlet media untuk membincangkan peranan pakar pergigian dalammenyediakan penjagaan kesihatan keseluruhan yang optimum.