สื่อการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับครอบครัว

บ้านคือสถานที่แรกของเด็กในการเรียนรู้และสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูที่ดีที่สุด โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต จะคอยเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ทำภารกิจนี้ได้เต็มที่ เข้ามาดูข้อมูลสุขภาพช่องปาก รวมถึงเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรอยยิ้มของเด็ก ๆ ได้ที่นี่ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้สนุก ๆ ให้เด็กด้วยวิดีโอและกิจกรรมหลากหลาย เพื่อนำไปใช้และเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตที่ดีของเด็ก ๆ

เรียนรู้อย่างสนุก: วิดีโอเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก

เติบโตไปพร้อมกับลูกน้อย: เคล็ดลับสำหรับทุกช่วงวัย