คำถามที่พบบ่อย

ใครคือกลุ่มอาสาสมัครที่ร่วมโครงการในขณะนี้บ้าง

คอลเกตได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล นักศึกษาทันตแพทย์ โรงเรียน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ หรือ หน่วยงานเฉพาะกิจ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กๆ รวมถึง ชุมชนด้อยโอกาสให้ได้รับการบริการ การเรียนรู้สุขอนามัยช่องปากที่ดี ภายใต้ชื่อ โครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® มาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว

สนใจอยากร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไรบ้าง

โครงการคอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพียงแค่คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มอาสาสมัครของเรา

หากต้องการขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ของคอลเกต (ถ้ามี) ต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันมีการส่งคำขอการบริจาคหรือสนับสนุนต่างๆ จากบุคคลและองค์กรจำนวนมาก จนบางครั้งมากเกินกว่าที่บริษัทจะสามารถดำเนินการได้ การพิจารณาอนุมัติจึงมุ่งเน้นไปที่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนและการศึกษาและมีวัตถุประสงค์ตรงกับโครงการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการขอสนับสนุน คลิกที่นี่

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

หากสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการคอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.

วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยลงทะเบียนโครงการคอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ต้องทำอย่างไร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลของคุณหรือแจ้งให้ลบข้อมูลออกจากโครงการคอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® กรุณาไปที่ https://smiles.colgate.com/bsbf-update