สื่อการเรียนการสอนการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับทันตแพทย์

สร้างเสริมนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีในกลุ่มคนไข้เด็กและครอบครัว การดูแลสุขภาพช่องปากที่บ้านมีความสำคัญพอ ๆ กับการดูแลที่คลินิกหมอฟัน ดังนั้น ควรให้ความรู้กับคนไข้ก่อนกลับบ้าน เพื่อช่วยการปลูกฝังนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับเด็กๆ และครอบครัว

เรียนรู้อย่างสนุก: วิดีโอเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก