สื่อการเรียนการสอนการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับครู

ห้องเรียนเป็นสถานที่ดีเยี่ยมในการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะนำไปสู่รอยยิ้มและอนาคตที่สดใส หลักสูตรการทำความสะอาดฟันที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานของเรา เพื่อให้คุณครูนำไปสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีการดูแลช่องปากและฟันของตัวเองได้ถูกต้อง

เรียนรู้อย่างสนุก: วิดีโอเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก