เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เรากำลังมองหาทันตแพทย์ ทันตาภิบาล นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการในโครงการนี้ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการสอน หรือทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เด็ก ๆ ที่รอคอยโอกาสจากพวกเรากันเถอะ