คาเฌตัน โดโก

 

 

คาเฌตัน โดโก

ปร.ด.
ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค

ปัจจุบันดร.คาเฌตัน โดโกทำงานในแผนกดูแลช่องปากเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันโดยเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันทั่วโลกของคอลเกต ความรับผิดชอบของเขานั้นรวมไปถึงการพัฒนาสูตรที่มีประสิทธิภาพ การระบุและสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ความเชี่ยวชาญของคาเฌตัน ในการสังเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็ก การเร่งปฏิกิริยาและชีวเคมีทำให้เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการฟอกสีฟันโดยเฉพาะ เขายังได้มีส่วนร่วมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายตัวและเป็นผู้นำโปรแกรมเกี่ยวกับพื้นฐานของคราบฟันซึ่งทำให้ความรู้เกี่ยวกับคราบสกปรกมีมิติมากขึ้นและเอื้อต่อการพัฒนาวิธีการเพื่อสื่อสารถึงศักยภาพของสูตรฟอกสีฟันระดับพรีเมียมของเราในรูปแบบที่แตกต่างกันไป คาเฌตัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Johns Hopkins University และวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก Coppin State University ก่อนร่วมงานกับคอลเกตในปี 2013 เขาได้ทำการวิจัยหลังปริญญาเอกที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) เพื่อศึกษาการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นกลไกการต้านไวรัส คาเฌตัน ยังมีส่วนร่วมในบทความทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยบรรดานักวิชาการท่านอื่นๆ อีก 12 บทความในสาขาชีววิทยาและเคมี