จิม มาสเตอร์ส, ปร.ด.

 

 

จิม มาสเตอร์ส

ปร.ด 
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพการดูแลช่องปากเบื้องต้นทั่วโลก

ดร.จิม มาสเตอร์ส ปัจจุบันเป็นผู้นำการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้นในการดูแลช่องปาก เขาและทีมงานรับผิดชอบโครงการนวัตกรรมขั้นพื้นฐานที่เน้นการวิจัยในด้านเนื้อเยื่ออ่อน วิทยาศาสตร์กายภาพและพื้นผิวที่สนับสนุนผลงานธุรกิจรวมถึงการวิจัยการดูแลช่องปากทั่วโลกของคอลเกตปาล์มโอลีฟ จิมมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีและเป็นผู้นำทีมวิจัยทั้งในประเภทการดูแลช่องปากและการดูแลส่วนบุคคล งานวิจัยของเขามุ่งเน้นไปที่สรีรวิทยาของผิวหนังและเหงื่อ การวิจัยจุลินทรีย์ของผิวหนัง จุลชีววิทยาในช่องปากและการศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของแบคทีเรีย / โฮสต์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะเริ่มต้นเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น เขาได้ประพันธ์หนังสือหลายบทและตีพิมพ์บทความจำนวนมากในวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิชาการท่านอื่นและได้รับการยอมรับในระดับสากล มีสิทธิบัตรมากกว่า 55 ฉบับในสหรัฐอเมริกาและเป็นสมาชิกที่ยาวนานของกลุ่มที่ปรึกษาด้านสุขอนามัยช่องปากแห่งสหรัฐอเมริกา จิมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยสแครนตันและปริญญาเอกสาขาเคมีอนินทรีย์/พอลิเมอร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย