โจเซฟ ซทีล

 

 

โจเซฟ ซทีล

ปร.ด.
นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดร.โจเซฟ ซทีลคือนักวิทยาศาสตร์การวิจัยในแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์กายภาพในช่วงต้น ภายในกลุ่มวิจัยชีววัสดุและการจัดส่งขั้นสูง เขามุ่งเน้นไปที่การใช้วัสดุใหม่และรูปแบบการจัดส่งเพื่อปรับปรุงการรักษาปัญหาในช่องปาก ภูมิหลังของโจในด้านวิศวกรรมวัสดุ การจัดส่งยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์กายภาพที่คอลเกต โจเซฟสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมีจาก Queen’s University ประเทศแคนาดาและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมวัสดุจาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ ก่อนเริ่มงานที่คอลเกตในปี 2018 โจเซฟได้ทำงานหลังจบปริญญาเอกในการจัดการงานวิจัยการพิมพ์ 3 มิติและวัสดุชีวภาพที่ศูนย์วัสดุชีวภาพนิวเจอร์ซีย์และช่วยจัดตั้งแผนกวิจัยชีววัสดุและการแพทย์ปฏิรูปที่สถาบัน Karolinska ประเทศสวีเดน โจเซฟมีส่วนร่วมในบทความทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิชาการท่านอื่นมากกว่า 20 บทความในสาขาวัสดุศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2015 โจเซฟได้จัดตั้งทุนการศึกษาประจำปีในบ้านเกิดของเขาเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขา STEM