Juliana Gomez, DDS, MSc, PhD

 

 

จูเลียน่า โกเมซ

ท.บ., วท.ม., ปร.ด.
ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิคอาวุโส

ที่ Global Technology Center ของคอลเกต-ปาล์มโอลีฟใน Piscataway ดร. จูเลียน่า โกเมซทำงานภายในทีม Clinical Methods ซึ่งเธอเป็นผู้จัดการและดูแลโปรแกรมการทดสอบทางคลินิคของมนุษย์สำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการและอุปกรณ์สำหรับรุ่นต่อไปและจัดการการออกแบบการว่าจ้าง การติดตามการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการศึกษาทางคลินิคในมนุษย์เหล่านี้ งานปัจจุบันของเธอเชี่ยวชาญในวิธีการวินิจฉัยขั้นสูง การฟอกสีฟัน รายงานผลการรักษาของผู้ป่วย การริเริ่มด้านสาธารณสุขและนวัตกรรมด้านทันตกรรม ดร.โกเมซสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กจากประเทศฝรั่งเศสและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เธอเดินสายอาชีพทางวิชาการและอุตสาหกรรมโดยมีสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิจัยจำนวนมากและมีความเชี่ยวชาญในเชิงลึกและกว้างขวางในเรื่องฟันผุ การสึกกร่อนของฟัน, ฟลูออโรซิส, เหงือกอักเสบ, การเรืองแสงในทันตกรรม, การวิเคราะห์ทางสถิติและการจัดการการศึกษาทางคลินิค ผลงานของเธอได้รับรางวัล Global Technology Excellence (ในปี 2017 และ 2020)