มาเรีย ไรอัน

 

 

มาเรีย ไรอัน

ท.บ. , ปร.ด.
รองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทันตกรรม

มาเรีย อิมมานูเอล ไรอัน ท.บ., ปร.ด. คือรองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของคอลเกต ปาล์มโอลีฟที่เธอให้การดูแลและเป็นผู้นำด้านคลินิคทันตกรรมและผิวหนัง องค์กร การจัดการความรู้ การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์และทีม Biosolutions ดร.ไรอันเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และประธานภาควิชาชีววิทยาช่องปากและ พยาธิวิทยาที่มหาวิทยาลัย Stony Brook ซึ่งเธอมีส่วนร่วมในการสอนทาง การปฏิบัติและการวิจัยคลินิคอย่างแข็งขัน เธอเป็นอดีตประธานาธิบดีของสมาคมการวิจัยด้านทันตกกรรมอเมริกัน (AADR) ดร.ไรอันได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัล National Research Service ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ และรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เธอยังได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำทางทันตแพทย์คนใหม่ ซึ่งเป็นรางวัลจาก Dental Society of the State of New York และได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ จากสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน (ADA) ดร.ไรอันเป็นผู้รับรางวัลรายแรกของ Victress Health ซึ่งเธอได้รับในเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีในปี 2010 เพื่อเป็นการยกย่องถึงความพยายามที่เธอได้ศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิง ดร.ไรอันเป็นศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของมหาลัย Stony Brook คณะแพทยศาสตร์ทันตกรรมและเป็นเพื่อนของผู้นำการบริหาร Hedwig van Ameringen โครงการด้านการแพทย์ทางวิชาการ (ELAM) สำหรับสตรีที่ Drexel University College of Medicine ดร.ไรอันเป็นนักพูดและนักเขียนที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับสากล เธอได้ปรากฏในสื่อหลายแห่งเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมในการให้บริการ การดูแลสุขภาพโดยรวมที่เหมาะสม