คอลเกต® ยาสีฟันสำหรับเด็ก บาร์บี้

คอลเกต ยาสีฟันสำหรับเด็ก บาร์บี้ - มีปริมาณแคลเซี่ยมและส่วนผสมของฟลูออไรด์ที่เหมาะสำหรับเด็ก และมีรสชาติที่เด็กๆชื่นชอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง