Bayardo Garcia Godoy, DMD, MSc

 

 

Dr.Bayardo Garcia Godoy

DMD, MSc
Kıdemli Teknik Uzman

Dr. Bayardo Garcia Godoy şu anda Colgate-Palmolive, Küresel Teknoloji Merkezinde Ağız Bakımı küresel klinik araştırmaları konusunda Kıdemli Klinik Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Dr. Garcia Godoy'un sorumlulukları arasında şunlar bulunmaktadır: veri yönetimi sistemleri, protokol geliştirme, makale yazma ve düzenlemenin yanı sıra kavram kanıtı, pazarlama öncesi ve pazarlama sonrası klinik güvenliği ve etkinlik çalışmaları bileşenlerinin yönetilmesi. Kendisi, protokollerin düzenlenerek yerel ve uluslararası biyoetik komitelere sunulması sürecinde yer almaktadır; muhtemel gönüllü katılımcıların işe alınması; aydınlatılmış onam formu yönetimi; çalışmalara katılan kişilerin protokole göre eğitimi ve uygun dokümantasyon yönetimi, test çalışmaları materyallerinin depolanması, dağıtımı ve imhası.

Ayrıca Bayardo, kurum içi klinik programlara öncülük etmekte ve uygulamalı klinik muayenelerin gerçekleştirilmesi, uygun dokümantasyon, ürün güvenliği ve olumsuz vaka raporlarının raporlanması ve sponsor kurum ve düzenleyici kuruluşlara kesin çalışma belgelerinin sunulması konusunda yetkinlik göstermiştir. Tüm bunlar, onaylanmış araştırma protokollerine, federal yönetmeliklere ve sponsor politika ve prosedürlerine uygundur.