โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ® ของคอลเกต

ให้ความรู้และสร้างรอยยิ้มให้เด็กด้อยโอกาสทั่วโลก

โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ® ของคอลเกต

คำมั่นสัญญาของเรา

 

คอลเกตเข้าถึงและมอบโอกาสให้เด็กทั่วโลกด้วยพลังแห่งรอยยิ้มที่สดใส

เพราะยังมีเด็กอีกมากมายทั่วโลกที่ไม่มีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพฟันเบื้องต้น อีกทั้งยังขาดความรู้ที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เด็กๆมีรอยยิ้มสวยสุขภาพดี โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต จึงช่วยดูแลเด็ก ๆ ทั่วโลก ด้วยการตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากฟรี คอลเกตมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีไปจนตลอดชีวิต พร้อมช่วยให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นและปูรากฐานสู่ความสำเร็จ นั่นคือพลังแห่งรอยยิ้มที่สดใส

คอลเกตเข้าถึงชุมชนทั่วโลก

โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต เป็นโครงการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกได้มากที่สุด จากความร่วมมือที่ยาวนานกับภาครัฐ โรงเรียน และชุมชน โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต เข้าถึงเด็กและครอบครัวมากกว่า 900 ล้านคนทั่วใน 80 ประเทศ ได้รับบริการตรวจสุขภาพฟันและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากฟรี

หลักสูตรการดูแลสุขภาพช่องปากที่ได้รับรางวัล

หัวใจของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต คือหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก จนได้สื่อการเรียนการสอนด้านการดูแลสุขภาพฟันและเหงือกให้มีสุขภาพดี ที่สามารถปรับใช้ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายและสนุกสำหรับเด็กๆทุกคน

เฉพาะในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการเรียนการสอนของคอลเกต เข้าถึงนักเรียนอนุบาลประมาณ 9 ใน 10 คนทุกปี เด็ก ๆ 3.5 ล้านคนจากทั้งหมด 50 รัฐ และเด็ก ๆ อีกกว่า 10 ล้านคนได้รับบริการจากรถตรวจสุขภาพฟันเคลื่อนที่จากโครงการนี้

วันนี้ หลักสูตรให้ความรู้จาก โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต พร้อมให้บริการแล้วใน 30 ภาษา และในหลายประเทศหลักสูตรนี้ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรถาวรในโรงเรียนอีกด้วย

การเข้าถึงชุมชนด้อยโอกาส

ในบางประเทศ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส® ของคอลเกต เป็นโครงการเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงชุมชนด้อยโอกาส เช่นตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา รถตรวจสุขภาพฟันเคลื่อนที่ของคอลเกตเดินทางไปยังชนบทที่ห่างไกลและตามเมืองต่าง ๆ เพื่อตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้ในการดูแลช่องปากฟรีแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส เป็นต้น

โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ® ของคอลเกต

REACHING MILLIONS OF CHILDREN 

AROUND THE WORLD