ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ พลังเกลือมิเนอรัล ที่ออกแบบมาเพื่อปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่าง ทั้งแบบเกลือ 67% ที่ช่วยลดปัญหาเหงือกเลือด ออก เหงือกบวม เหงือกอักเสบ แบบ 40% ที่ช่วยลดการเสียวฟัน และเกลือ 20% ช่วยขจัดคราบหินปูน คราบพลัค มีทั้งแบบ

พลังเกลือมิเนอรัล
ออกแบบมา
เพื่อปัญหาสุขภาพช่องปาก
ที่แตกต่าง

Colgate Salt Mineral

เลือกยาสีฟันคอลเกตเกลือ
ให้ตรงกับปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันของคุณ

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ มิเนอรัล 20%  ขจัดคราบพลัค ต้นเหตุหินปูน

20%

พลังเกลือ
มิเนอรัล

ขจัดพลัค
ต้นเหตุหินปูน

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ มิเนอรัล 40%  ช่วยลดและป้องกัน การเสียวฟัน

40%

พลังเกลือ
มิเนอรัล

ลดและป้องกัน
การเสียวฟัน

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ มิเนอรัล 67%  ช่วยลดคราบพลัค สาเหตุเหงือกเลือดออก

20%

พลังเกลือ
มิเนอรัล

ลดพลัค
สาเหตุเหงือกเลือดออก

ยาสีฟันเกลือมีหลายสูตร
ตามปัญหาสุขภาพเหงือก
และฟันของคุณ

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ สมุนไพร เพื่อเหงือกสุขภาพดี ลมหายใจหอมสดชื่น

คอลเกตเกลือ สมุนไพร

สุขภาพเหงือกดี สดชื่นยิ่งขึ้น

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ เอ็กซ์ตร้า เฟรช ปากหอม สดชื่นยิ่งขึ้น

คอลเกลือ เอ็กซ์ตร้า เฟรช

ปากหอม สดชื่นยิ่งขึ้น

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ ถ่าน ชาร์โคล เพื่อปากสะอาด สดชื่น

คอลเกตเกลือ ถ่าน ชาร์โคล

สะอาด สดชื่น

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ มิเนอรัล 20% ทาร์ทาร์แคร์ ขจัดคราบพลัค สาเหตุหินปูน

คอลเกตเกลือมิเนอรัล 20% ทาร์ทาร์ แคร์

สกัดคราบพลัค สาเหตุหินปูน

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ มิเนอรัล 40% เซนซิทีฟ รีรีฟ ลดและป้องกันการเสียวฟัน

คอลเกตเกลือมิเนอรัล 40% เซนซิทีฟ รีรีฟ

ลดและป้องกันการเสียวฟัน

ยาสีฟัน คอลเกต เกลือ มิเนอรัล 67% กัม โปรเทค สกัดคราบพลัค สาเหตุเหงือกเลือดออก

คอลเกตเกลือมิเนอรัล 67% กัม โปรเทค

สกัดคราบพลัค สาเหตุเหงือกเลือดออก