การฟอกฟันขาวมีความปลอดภัยเพียงใด
Badge field

การฟอกฟันขาวมีความปลอดภัยเพียงใด

Published date field
Published date field อัพเดทล่าสุด
Published date field

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Colgate Global Scientific Communication

การทำวิจัยกว่าทศวรรษได้พิสูจน์แล้วว่า การฟอกสีฟัน และวิธอื่น ๆ ในการทำให้ฟันขาวมีความปลอดภัยและได้ผลจริง ผลิตภัณฑ์หลายๆ ชนิดตามท้องตลาดได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อเหงือกและฟันจากการทดลองในคลินิคและห้องปฏิบัติการ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีผ่านการพิสูจน์ทางคลินิค และปฏิบัติตามข้อบ่งใช้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนปรึกษาทันตแพทย์ของคุณด้วย

ในอดีต สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูงที่จะทำให้เกิดการเสียวฟัน แต่ในปัจจุบันนี้ เจลฟอกสีฟันมีการพัฒนา และทำให้เกิดการเสียวฟันน้อยลง อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลารับประทานอาหารร้อนหรือเย็น แต่อาการมักจะหายไปหลังจาก 48 ชั่วโมง และหมดไปหลังจากการรักษาสิ้นสุดลง

ถ้าคุณมีอาการเสียวฟัน สามารถทำให้อาการหายได้โดย:

  • ถ้าใช้ถาดฟอกฟัน ให้ใส่ถาดเป็นระยะเวลาที่สั้นลง
  • แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟัน ซึ่งมีสารโปแทสเซียมไนเตรทที่ช่วยรักษาเส้นประสาทฟัน
  • ปรึกษาทันตแพทย์หรือเภสัชกรถึงผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออไรด์ซึ่งจะช่วยเสริมแร่ธาตุให้กับฟัน โดยแปรงหรือสวมถาดเป็นเวลา 4 นาทีก่อนและหลังการฟอกฟัน
  • หยุดการฟอกฟันเป็นเวลาหลายๆ วันเพื่อให้ฟันได้ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการฟอกฟัน ภายใน 24 ชั่วโมง อาการเสียวฟันมักจะหยุดไป เมื่อเราฟอกฟันเป็นเวลานานเท่าใด อาการเสียวฟันก็จะน้อยลงเท่านั้น

ในบางกรณีที่ทันตแพทย์อาจไม่แนะนำการฟอกสีฟัน:

  • ถ้าคุณมีปัญหาโรคเหงือก สารเคลือบฟันเสื่อม ฟันผุ และอาการเสียวฟันมาก
  • ถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
  • ถ้าคุณมีการครอบฟัน หรือมีการทำทันตกรรมที่ฟันหน้าซึ่งไม่สามารถฟอกสีได้

Copyright © 2002, 2003 Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.