การฟอกสีฟันยังคงเป็นที่นิยมในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม
Badge field

การฟอกสีฟันยังคงเป็นที่นิยมในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม

Published date field

คุณอยากดูดี บางคนนั่นอาจหมายถึงเสื้อผ้าดีๆ หรือทรงผมใหม่ แต่สำหรับคนมากมายนั่นหมายถึงรอยยิ้มที่ขาวขึ้น การสำรวจทันตแพทย์ตกแต่งโดย American Academy of Cosmetic Dentistry ในปี 2007 รายงานว่ามีการฟอกสีฟันเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผลการสำรวจในปี 2007 นี้ระบุว่าเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี 2005 (1)

มีวิธีการฟอกสีฟันมากมายให้เลือกใช้รวมถึงการฟอกสีฟันที่คลินิก การฟอกสีฟันที่บ้าน และการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อฟันขาวที่มีขายทั่วไป เช่น ยาสีฟันเพื่อฟันขาว แผ่นฟอกสีฟัน ปากกาฟอกสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากเพื่อฟันขาว สิ่งสำคัญก็คือควรปรึกษาทันตแพทย์ของคุณเพื่อระบุว่า การฟอกสีฟันประเภทใดที่เขา/เธอรู้สึกว่าดีที่สุดสำหรับ คุณ ทันตแพทย์ของคุณจะพิจารณาเฉดสีของฟันและสิ่งที่ สามารถทำได้เพื่อให้ขาวขึ้นและน่าดึงดูดมากขึ้น

การฟอกสีฟันที่คลินิก – การฟอกสีฟันประเภทนี้จะทำที่คลินิกของทันตแพทย์และอาจทำเสร็จภายในหนึ่งถึงสองครั้ง การฟอกสีฟันที่คลินิกเป็นการใช้ถาดฟอกสีฟันและฟอกสี โดยใช้แสงเลเซอร์ ถาดฟอกสีจะถูกพิมพ์ขึ้นจากฟันเป็นการเฉพาะเพื่อให้พอดีสำหรับฟันของคุณ การรักษาวิธีนี้อาจต้องไปที่คลินิกหลายครั้งเพื่อให้ได้ ระดับความขาวที่ต้องการ เจลฟอกสีฟันจะทาลงในถาดและฟัน ถาดที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้พอดีกับฟันจะช่วยลดการสัมผัส ของเจลฟอกสีฟันกับเนื้อเยื่อของเหงือก

สำหรับการฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์ ทันตแพทย์จะใช้ยางกันฟันหรือเจลป้องกันเพื่อปกป้อง เนื้อเยื่อเหงือก จากนั้นจะทาเจลฟอกสีฟันเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะใช้แสงเลเซอร์อุลตร้าไวโอเล็ตเพื่อกระตุ้นการทำงาน ของสารฟอกสีฟันในเจลฟอกสีฟัน อาจมีการนัดหลายครั้งเพื่อเข้ารับการรักษา การฟอกสีด้วยแสงเลเซอร์นี้ให้ผลที่ชัดเจนกว่าสำหรับ รอยยิ้มที่ขาวสดใสของคุณ แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าการฟอกสีฟันที่บ้านก็ตาม ยังมีการจัดชุดฟอกสีฟันให้เพื่อทำการฟอกสีฟันที่บ้าน หลังเข้ารับการรักษาที่คลินิกแล้ว

การฟอกสีฟันที่บ้าน – นัดพบทันตแพทย์เพื่อประเมินว่าระบบการฟอกสีฟันที่บ้านแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณตามสี/เฉดของฟัน พร้อมทั้งทำการพิมพ์ฟันเพื่อสร้างถาดเฉพาะสำหรับคุณ จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ชุดการฟอกสีฟัน ใช้ชุดการฟอกสีฟันหนึ่งถึงสองครั้งต่อวันเป็นเวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์ พร้อมสังเกตอาการเสียวฟัน การฟอกสีฟันที่บ้านจะใช้เวลานานกว่าการฟอกสีฟันที่ คลินิก

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันทั่วไป – การฟอกสีฟันประเภทนี้เป็นการใช้ด้วยตนเอง จึงสำคัญยิ่งที่คุณจะอ่านคำแนะนำการใช้งานและสิ่งที่ต้องทำเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันทั่วไป เช่น แผ่นฟอกสีฟัน ถาดฟอกสีฟัน เจลทาฟอกสีฟัน ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปาก แผ่นฟอกสีฟันจะมีสารฟอกสีอยู่บนแผ่นฟิล์ม แผ่นฟอกสีฟันจะใช้วางบนฟันสองครั้งต่อวันเป็นเวลา 30 นาทีเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
ถาดฟอกสีฟันจะมีสารฟอกสีฟันอยู่ในถาดบนและล่าง สวมถาดนี้ไว้เป็นเวลา 30-60 นาทีทุกวันเป็นวลา 5-10 วัน เจลทาฟอกสีฟันใช้ทาลงบนผิวฟัน อาจใช้เป็นเวลาหลายวันขึ้นอยู่กับชนิดของเจลทา ฟอกสีฟัน 
ยาสีฟันที่มีสารไพร็อกไซด์ซึ่งจะใช้เวลาสั้นที่สุดใน การฟอกสีฟัน ยังอาจใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟอกสีฟันเพื่อช่วยให้ ฟันขาวขึ้น แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ฟันสัมผัสกับ สารฟอกสีน้อยที่สุด 
ปรึกษาทันตแพทย์ของคุณเพื่อเรียนรู้ว่าน้ำยาบ้วนปากเพื่อฟันขาวแบบใดที่เหมาะสำหรับคุณมากที่สุด ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับยาสีฟันที่วางขายทั่วไปซึ่งสามารถกำจัดคราบได้

เอกสารอ้างอิง:

2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ American Academy of Cosmetic Dentistry –www.aacd.com

© Colgate-Palmolive Company 2011

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม