Badge field

การเคลือบผิวฟัน - เติมความสวยให้ฟันของคุณ

Published date field

การเคลือบผิวฟันเป็นการติดแผ่นพอร์เซเลนที่มีความบางบนผิวหน้าของฟัน เพื่อให้ดูสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจใช้เพื่อรักษาฟันที่แตกหัก ฟันมีคราบหรือมีหินปูน ฟันที่มีความผิดปกติของการเรียงฟัน ฟันบางหรือฟันผุ ฟันที่มีช่องว่างขนาดเล็กระหว่างฟัน

ประเภทของการเคลือบผิวฟัน 
วัสดุสองประเภทที่มักใช้ในการเคลือบผิวฟันได้แก่ วัสดุคอมโพสิทเรซินและพอร์เซเลน วัสดุทั้งสองประเภทสามารถตัดแต่งโดยเจ้าหน้าที่ ทันตกรรมในแล็ปทันตกรรมได้ การเคลือบผิวฟันที่ได้รับการตัดแต่งในห้องแล็ปจะติดกับฟันด้วยกาวเรซิน วัสดุพอร์เซเลนแม้จะเปราะบาง แต่เมื่อยึดติดกับฟันอย่างแน่นหนาแล้วจะแข็งแกร่ง และทนทานมาก วัสดุเคลือบผิวฟันแบบผสมยังอาจตัดแต่งได้ภายในปาก ของคุณโดยทันตแพทย์ที่คลินิก

การเคลือบผิวฟันทำอย่างไร 
ทันตแพทย์จะกรอเอาผิวฟันออกเล็กน้อยเพื่อให้มีที่วาง วัสดุเคลือบผิวฟัน จากนั้นจะทำการพิมพ์ฟันเพื่อสร้างแบบจำลองและส่งไป ยังห้องแล็ปทันตกรรม จากนั้นวัสดุเคลือบผิวฟันจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับฟันและปาก วัสดุเคลือบผิวฟันจะยึดติดกับฟันด้วยกาวเรซิน

การทำความสะอาดวัสดุเคลือบผิวฟันของคุณ 
วัสดุเคลือบผิวฟันควรทำความสะอาดเช่นเดียวกับฟันของคุณเอง ด้วยการใช้ไหมขัดฟันวันละหนึ่งครั้งและแปรงฟันวันละ สองครั้งด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ซึ่งจะช่วยขจัดเศษอาหารและคราบแบคทีเรีย ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่พวกเขาแนะนำเพื่อยืดอายุการใช้งานของ วัสดุบูรณะฟันของคุณ

© Copyright Colgate-Palmolive Company 2011

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม