ยุน-โพ จาง ปร.ด., ท.บ.(เกียรตินิยม), บธ.ม

 

 

ยุน-โพ จาง ปร.ด

ท.บ.(เกียรตินิยม), บธ.ม
ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ

ดร.ยุน-โพ จางคือนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ (ถือตำแหน่งรองประธาน) ที่คอลเกตปาล์มโอลีฟ เขาได้รับหน้าที่หลักในโครงการวิจัยทันตกรรมทางคลินิคเพื่อสนับสนุนธุรกิจสุขภาพช่องปากทั่วโลก เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของโครงการ Entrepreneurial Sounding Board ที่ Columbia University Business School และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Forsyth Institute ซึ่งถือเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดร.จางถือสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา 3 ฉบับในด้านการป้องกันฟันผุ มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์หนังสือถึงสามเล่มและได้ประพันธ์ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติกว่า 180 ฉบับ เขาได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงานการประชุมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติอยู่หลายหนและเคยเป็นผู้บรรยายหลักตามงานต่างๆ เขาดำรงตำแหน่งในคณะบรรณาธิการของ Journal of Dental Research คณะกรรมการมิตรภาพ AADR และคณะกรรมการพิจารณารางวัล IADR ปัจจุบันเขาเป็นสมาชิกสภา AADA และทำหน้าที่ในคณะกรรมการเผยแพร่ AADR / IADR ที่เข้าร่วม ดร.จางได้รับรางวัลมากมายตลอดเส้นทางอาชีพของเขา เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ADA ได้รับการยกย่องให้เป็น AADR Fellow และเป็นผู้รับรางวัล 50 Asian American in Business Award จาก Asian American Business Development Center ในนิวยอร์ก ดร.จางสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีกายภาพจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น และสำเร็จการฝึกอบรมหลังปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาชีววิทยาช่องปากที่ Forsyth / Harvard School of Dental Medicine เขายังได้สำเร็จการศึกษา MBA ระดับบริหารจาก Wharton School of University of Pennsylvania ซึ่งเป็น ท.บ. โดยได้รับเกียรตินิยมจาก Dalian Medical University ในประเทศจีน นอกจากนี้ เขายังได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Authentic Leadership Program จาก Harvard Business School