#ยิ้มสู้

“ทำความรู้จัก
ผู้ที่มีเรื่องราว
ยิ้มสู้ทั้ง 4 คน”

วันที่ชีวิตหยิบยื่นอุปสรรค
มาเป็นบททดสอบ
พวกเขาเลือกที่จะ ‘ยิ้มสู้’
สร้างความเปลี่ยนแปลง
บนเส้นทางที่เชื่อ