#ยิ้มสู้

“ทำความรู้จัก
เรื่องราว #ยิ้มสู้
สร้างแรงบันดาลใจ
จากเหล่านักสู้ทั้ง 6 คน”

ในวันที่ชีวิตหยิบยื่นอุปสรรคมา
เป็นบททดสอบ พวกเขาเลือกที่
จะ “ยิ้มสู้” ก้าวข้ามขีดจำกัดของ’
ตัวเอง เพื่อต่อสู้กับการตัดสิน
ของสังคม เปลี่ยนคำว่าเป็นไปไม่
ได้ ให้กลายเป็นจริง