red background with waves

 

เงื่อนไขการรับประกัน แปรงสีฟันไฟฟ้า คอลเกต

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
แก้ไขล่าสุด: เมษายน 2565

สินค้านี้มีมาตรฐานการรับประกันระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ และสำหรับการเพิ่มระยะเวลาการรับประกัน สามารถขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีก 6 เดือน โดยต้องทำการลงทะเบียนที่ Colgate.com/th-th/warranty-registration ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ซื้อ เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จ คุณจะได้รับการยืนยันเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บหลักฐานการซื้อเพื่อเคลมการรับการประกันสินค้า

หากสินค้าของคุณมีปัญหาระหว่างระยะเวลาการรับประกัน สามาารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ หลังจากเปลี่ยนแล้ว ระยะเวลาการรับประกันจะยังนับจากวันแรกที่ซื้อ การรับประกันไม่รวมหัวแปรงรีฟิล (หัวแปรงสีฟันไฟฟ้า หัวรีฟิลไหมขัดฟันพลังน้ำ หรือ ปากกาเซรั่มเพื่อฟันขาว) หรือความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำและคำเตือนในคู่มือผู้ใช้) หรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1-800-800-900 (โทรฟรี)


ข้อยกเว้นและข้อจำกัด 

การรับประกันจะเป็นโมฆะหาก:

  1. สินค้าถูกดัดแปลงโดยที่ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม ซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ สินค้าจมน้ำหรือถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง อย่างเช่นฉลากสินค้าถูกฉีกขาด การปลอมแปลง ทำลายหมายเลขซีเรียลของสินค้า ฯลฯ

  2. การบำรุงรักษาสินค้า ใช้งานหรือการเก็บรักษาที่ผิดวิธี ไม่เป็นไปตามข้อแนะนำ

  3. ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์เสริมบางส่วนที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์

  4. ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อาหาร ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เป็นต้น

  5. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของคอลเกต เป็นผลทำให้สินค้าหรืออุปกรณ์เสียหาย


การรับประกันสินค้ามีผลเฉพาะกับการซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางการขายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัทคอลเกต หรือผลิตโดยหรือสำหรับบริษัทคอลเกต สินค้าต้องมีครื่องหมายการค้า ของ "คอลเกต"

 

ห้ามผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของคอลเกตทำการปรับเปลี่ยน ขยายหรือเพิ่มเติมการรับประกันสินค้านี้