น้ำดื่มบรรจุขวด กับ ฟลูออไรด์

น้ำดื่มบรรจุขวด มีปริมาณฟลูออไรด์ที่เพียงพอหรือไม่ 
ถ้าน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นน้ำดื่มหลักของคุณ คุณอาจจะไม่ได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เพียงพอ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับฟลูออไรด์ของเรา อาทิ

  • ระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่มของคุณซึ่งแตกต่างกันไปตามยี่ห้อ ถ้าฉลากไม่มีระบุปริมาณฟลูออไรด์ ให้ถามกับบริษัทผู้ผลิต
  • ปริมาณน้ำที่คุณดื่มในแต่ละวัน
  • วัตถุประสงค์ในการใช้น้ำดื่มบรรจุขวด เช่น เพื่อการดื่ม การทำอาหาร หรือ ผสมกับซุป น้ำผลไม้ หรือ เครื่องดื่มชนิดอื่น
  • สถานที่ในการดื่ม เช่น ที่โรงเรียน ที่ทำงาน หรือที่อื่น ๆ

ถ้าคุณดื่มน้ำบรรจุขวดเป็นประจำ ควรปรึกษาทันตแพทย์ว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการเสริมฟลูออไรด์หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีเด็ก ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้รับประทานฟลูออไรด์เสริมหากเด็กได้รับฟลูออไรด์ที่ไม่เพียงพอ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

บทความอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ

การวางแผน

คุณจะได้รับประโยชน์ของฟลูออไรด์จากหลายแหล่งด้วยกัน ไม่ว่าจะจากภายในร่างกายของคุณเองและภายนอกร่างกาย แต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คุณจะต้องได้รับฟลูออไรด์จากทั้งสองแหล่ง เมื่ออยู่ที่บ้าน คุณและครอบครัวควรแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละสองครั้ง ครั้งละสองนาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรับประทานอาหารเช้าและก่อนเข้านอน

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้

ลองใช้ยาสีฟันของเราเพื่อปกป้องรอยยิ้มของคุณให้ปลอดภัยจากฟันผุ