เคลือบฟันเทียมที่มีความคงทนและสวยงาม
Badge field

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำการฟอกฟันขาวได้

Published date field
Published date field อัพเดทล่าสุด
Published date field

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Colgate Global Scientific Communication

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำการฟอกฟันขาวได้ การฟอกฟันไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การครอบฟัน การตกแต่งฟันหน้า เพราะการฟอกฟันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีของวัสดุเหล่านั้นได้ ทำให้วัสดุนั้นกลับดูเด่นมากขึ้นหลังจากที่ฟันขาวแล้ว สำหรับกรณีเหล่านี้ คุณควรมองหาทางเลือกอื่นๆ เช่น การตกแต่งบูรณะฟัน

  • การเคลือบฟันเทียม คือพอซเลนหรือพลาสติกบางๆ ที่ถูกติดกาวไว้ฟันหน้า สำหรับฟันที่สีเปลี่ยนไปมากๆ หัก หรือ บิ่น เคลือบฟันเทียมจะมีความคงทนและสวยงาม ยากต่อการเปลี่ยนสี ทำให้ผู้คนต่างนิยมใช้เพื่อรอยยิ้มที่สวยงาม

เคลือบฟันเทียมมี 2 ชนิดคือ:

  • เคลือบโดยใช้วัสดุที่ถูกผลิตชึ้นตามลักษณะของฟันแต่ละซี่ ซึ่งต้องมีการพิมพ์ฟันก่อน คนไข้จึงต้งอไปพบทันตแพทย์สองครั้ง การเคลือบแบบนี้ มีอายุการใช้งาน 10-15 ปี หรืออาจมากกว่านั้น
  • เคลือบเลยโดยไม่มีการพิมพ์ฟัน ซึ่งคนไข้ต้องพบทันตแพทย์เพียงครั้งเดียว การเคลือบแบบนี้มีราคาถูกกว่าแบบแรกมาก แต่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าคือเพียง 5-7 ปีเท่านั้น

การอุด/เติมฟันสีธรรมชาติ โดยการใช้เรซินผสมเพื่อที่จะเติมฟันที่หักหรือบิ่น เติมช่องฟัน และเปลี่ยนรูปทรงหรือสีฟัน และจากที่ทำการขูดผิวฟันออกเพียงบาง ๆ จนผิวฟันมีความหยาบเล็กน้อยเพื่อให้วัสดุสามารถยึดเกาะได้ ทันตแพทย์จะใช้เรซินใส่เข้าไป แต่งสี และจัดรูปทรงตามที่ต้องการ ฉายแสงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และหลังจากนั้นจึงทำการขัด

  • หลายๆ คนเลือกการอุดฟันสีธรรมชาติแทนการอุดฟันสีเงินแบบเดิม เนื่องจากดูเป็นธรรมชาติกว่าเพราะเป็นสีเดียวกับฟัน
  • ข้อเสียของการอุดฟันชนิดนี้คือมีราคาสูง และวัสดุชนิดนี้ดูดซับสีได้ง่าย ทำให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ง่ายสำหรับผู้สูบบุหรี่

ทันตแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำวิธีที่เหมาะสมกับคุณว่าการเคลือบฟันเทียม หรือการอุดฟันสีธรรมชาติ

Copyright © 2002, 2003 Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.

11/15/2010