ผู้หญิงช้อปปิ้ง
Badge field

ขูดหินปูนและเกลารากฟันเพื่อให้ฟันและช่องปากสะอาดอยู่เสมอ

Published date field
Published date field อัพเดทล่าสุด
Published date field

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Colgate Global Scientific Communication

เมื่อคุณไปพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือนเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทันตแพทย์บอกคุณว่าคุณมี "ปัญหาเหงือก" ในช่องปาก คุณควรตื่นตัวกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัญหาเหงือกเป็นอาการอักเสบของเนื้อเยื่อเหงือกและอาจส่งผลกระทบต่อฟันรวมถึงกระดูกหุ้มฟันของคุณได้ การมีคราบพลักจากการสะสมของแบคทีเรีย หรือเมื่อคุณรับประทานอาหารที่เป็นกรดสูง รวมถึงอาหารบางชนิด ล้วนทำให้อาการปัญหาเหงือกของคุณแย่ลงได้ แต่โชคดีที่มีวิธีรักษาปัญหาเหงือกที่ไม่รุนแรงให้หายได้ ด้วยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน

การขูดหินปูน

การขูดหินปูน


การเกลารากฟัน

การเกลารากฟัน

ทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนโดยใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรมชนิดใช้ขูดด้วยมือเพียงอย่างเดียว หรืออาจใช้อุปกรณ์ชนิดคลื่นความถี่สูงที่เรียกว่า "อัลตราโซนิก" หรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน ทันตแพทย์จะเริ่มด้วยการตรวจสอบช่องปากของคุณอย่างละเอียด จากนั้นจะใช้อุปกรณ์ขูดหินปูนคลื่นความถี่สูงนี้เพื่อกำจัดคราบพลักจากการสะสมของแบคทีเรียด้วยกลไกการสั่นด้วยคลื่นเสียง อุปกรณ์คลื่นความถี่สูงนี้จะขูดเอาคราบหินปูน คราบพลักแบคทีเรีย ที่ก่อตัวจากจุลินทรีย์ออกไปจากบริเวณผิวหน้าของฟันและใต้ขอบเหงือก นอกจากนี้ ทันตแพทย์อาจใช้อุปกรณ์ขูดหินปูนที่ขูดด้วยมือเพื่อกำจัดส่วนที่เหลือออกไปด้วย

การเกลารากฟันคือการขูดหินปูนที่บริเวณผิวรากฟันโดยละเอียดเพื่อลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อเหงือก ทันตแพทย์จะขูดที่บริเวณผิวหน้ารากฟันเพื่อให้บริเวณผิวหน้าที่หยาบเรียบลื่นขึ้น การมีผิวฟันที่เรียบจะช่วยกำจัดคราบพลักหรือคราบแบคทีเรียไปในตัวเนื่องจากแบคทีเรียไม่สามารถเกาะบนผิวฟันที่ลื่นได้

รู้สึกอย่างไรเมื่อขูดหินปูนและเกลารากฟัน?

หากคุณมีปัญหาปัญหาเหงือก ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาบริเวณที่จะรักษาเพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวไม่รู้สึกเจ็บ และหากคุณมีอาการเสียวฟันก่อนหรือหลังการทำความสะอาดด้วยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน คุณอาจใช้ยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันเพื่อช่วยบรรเทาอาการ การรักษาปัญหาเหงือกด้วยการขูดหินปูนและการเกลารากฟันนั้น คุณอาจต้องไปพบทันตแพทย์ 2 – 4 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาทางช่องปากของคุณ หากคุณเป็นปัญหาปริทันต์ ทันตแพทย์จะรักษาช่องปากของคุณด้วยการขูดหินปูนและการเกลารากฟันก่อน จากนั้นก็จะมีการทำศัลยปริทันต์ในขั้นตอนถัดไป

สุขภาพปากที่ดีกว่า

นักทันตสุขอนามัยหรือทันตแพทย์จะให้ความรู้กับคุณถึงวิธีการดูแลรักษาฟันและเหงือก และอาจตรวจสอบการขัดฟันและการแปรงฟันของคุณด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการก่อตัวของแบคทีเรียและคราบหินปูนที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต