ยาสีฟันรักษาโรคเหงือก
Badge field
Published date field

ยาสีฟันรักษาโรคเหงือก

อย่างดีที่สุด

Published date field อัพเดทล่าสุด
Published date field

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Colgate Global Scientific Communication

ยาสีฟัดูแลเหงือกแบบไหนดีที่สุด? การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่เหมาะสมช่วยป้องกันเหงือกอักเสบรวมถึงผลที่อาจตามมาภายหลังได้ (ส่วนใหญ่มักมีความรุนแรงมากกว่าเดิม) เหงือกที่บวมและระบม มักมีเลือดออกระหว่างการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน ถือเป็นสัญญาณของเหงือกอักเสบ เมื่อคราบจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันสะสมอยู่ในช่องปากเป็นเวลานาน จนทำให้เหงือกที่อักเสบอยู่แล้วลุกลามไปสู่ปริทันต์อักเสบ ซึ่งถือว่าเป็นระยะที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้เหงือกร่นมาก จนทำให้เกิดร่องลึกปริทันต์และเผยให้เห็นตัวฟันมากขึ้น ปริทันต์อักเสบที่ไม่ได้รับการรักษาจะเข้าทำลายเนื้อเยื่อเหงือกและกระดูกเบ้าฟัน และเกิดการสูญเสียฟันในที่สุด เลือกผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเหงือกให้มีสุขภาพดี

ยาสีฟันลดการสะสมของคราบแบคทีเรีย

ตัวช่วยที่ดีอย่างหนึ่งในการป้องกันการเกิดภาวะเหงือกอักเสบก็คือ ยาสีฟัน ลองมองหายาสีฟันที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์และช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรง

เหงือกอักเสบเกิดจากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายที่ทำให้เหงือกมีอาการระคายเคืองและติดเชื้อ เลือกใช้ยาสีฟันทีช่วยลดการก่อตัวของเชื้อโรคและป้องกันการเกิดเหงือกอักเสบ ร่วมกับการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง ใช้เวลาแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที อย่าลืมแปรงขอบเหงือกเพื่อขจัดเศษอาหารและแบคทีเรียออกจากบริเวณรอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน โดยเอียงแปรงสีฟันทำมุม 45 องศาแล้วค่อยๆ แปรงไปมาตามขอบเหงือก แปรงฟันให้ครบทุกซี่ จบด้วยการแปรงลิ้นเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียที่บริเวณนี้ด้วยทุกครั้ง

การดูแลช่องปากอย่างทั่วถึงสำหรับเหงือกอักเสบ

ควรเลือกใช้ยาสีฟันสูตรเฉพาะที่ช่วยลดการสะสมของคราบแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบในการแปรงฟันทุกครั้ง ใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ระหว่างฟันและใต้ขอบเหงือก เข้าพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจะทำการขจัดคราบหินปูนและคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบนฟัน หากคุณมีอาการเหงือกหรือปริทันต์อักเสบ ทันตแพทย์อาจแนะนำให้คุณมารับการทำความสะอาดมากกว่า 2 ครั้งต่อปี

หากคนในครอบครัวมีประวัติการเป็นเหงือกอักเสบ คุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเหงือกอักเสบมากกว่าคนทั่วไป

จากข้อมูลของสมาคมปริทันตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (AAP) พบว่าประชากรในสหรัฐมากถึง 30%มีปัญหาเหงือกอักเสบจากพันธุกรรม

แม้ว่าวันนี้คุณไม่มีสัญญาณของเหงือกอักเสบ ก็ควรมีกิจวัตรการดูแลฟันที่ดีและใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนัดพบทันตแพทย์เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าเหงือกของคุณแข็งแรงดี