80379996
Badge field

วิธีดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเมื่ออายุมากขึ้น

Published date field

หากคุณดูแลสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดีและเป็นประจำ ฟันก็จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต แต่เมื่อคุณอายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในช่องปากที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสุขภาพโดยรวมก็อาจทำให้คุณเสี่ยงต่อปัญหาฟันได้ หากคุณทราบว่าคุณจะต้องเสี่ยงกับอะไรบ้างเมื่ออายุมากขึ้น จะทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคทางทันตกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและรากฟันผุ

ผู้สูงอายุมักจะมีปากแห้ง แต่ไม่ว่าสาเหตุของภาวะปากแห้งคืออะไร น้ำลายจะช่วยชะล้างแบคทีเรียและกรดที่จะทำให้ฟันเสียหายเมื่ออยู่ในช่องปากนาน ๆ

หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่มีเหงือกร่น ควรระวัง เพราะรากฟันที่โผล่พ้นเหงือกออกมาจะนิ่มกว่าเคลือบฟัน จึงผุได้ง่าย ข้อมูลของ Oral Health America ระบุว่า รากฟันผุอาจลุกลามเข้าไปยังโพรงประสาทฟันอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาหรือในกรณีร้ายแรงอาจเป็นสาเหตุให้รากฟันหักได้

เมื่อถึงตอนนี้ วัสดุอุดฟันในช่องปากของคุณอาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว ฟันผุมักจะเริ่มก่อตัวจากบริเวณใต้วัสดุอุดฟันที่แตก บิ่น หรือรั่ว ดังนั้น คุณจึงควรไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ แม้ว่าจะไม่รู้สึกปวดฟันก็ตาม

ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือก

ข้อมูลของสถาบันทันตกรรมทั่วไป ระบุว่า ผู้สูงอายุ 25 เปอร์เซ็นต์ที่มีอายุระหว่าง 65-74 ปี เป็นโรคเหงือกขั้นรุนแรง หากปล่อยไว้ไม่รักษา ได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าคนทั่วไป และเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันต์เช่นกัน

หากคุณถอนฟันมาแล้วหลายปี ไม่ว่าจะถอนหนึ่งหรือสองซี่ ให้จำไว้ว่า คุณสามารถใส่ฟันปลอมได้ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เพราะเมื่อคุณถอนฟันออกไป ฟันใกล้เคียงอาจจะเคลื่อน ส่งผลให้เกิดช่องว่างที่เป็นแหล่งหมักหมมของแบคทีเรียและเศษอาหาร จนเป็นบริเวณที่ง่ายต่อการติดเชื้อ

บริหารจัดการสุขภาพช่องปาก

การไปตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำเป็นการป้องกันปัญหาในช่องปากที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า การไปพบทันตแพทย์เพื่อทำความสะอาดฟันเป็นขั้นตอนที่จำเป็น เพราะเป็นการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูนที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ออกจากฟัน ขณะอยู่บ้าน ให้แปรงฟันวันละสองครั้งด้วยแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนิ่ม หากคุณเป็นโรคข้ออักเสบและไม่สามารถแปรงฟันได้ ควรขอเครื่องมือพิเศษจากทันตแพทญ์เพื่อให้สามารถแปรงฟันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาซื้อแปรงซอกฟันและไหมขัดฟันแบบมีด้ามจับมาใช้ได้หากเห็นว่าการขัดฟันในแต่ละวันเป็นเรื่องลำบาก

ลองใช้ ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์จะช่วยให้เคลือบฟันแข็งแรง

ลักษณะนิสัยแบบอื่น ๆ ที่ดีต่อช่องปาก

การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากไม่จำเป็นต้องทำบนเก้าอี้ทำฟันหรือในห้องน้ำเท่านั้น เพราะคุณสามารถแก้ไขปัญหาปากแห้งได้ด้วยการดื่มน้ำเยอะ ๆ ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมและเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล และพูดคุยกับทันตแพทย์เกี่ยวกับยาที่อาจเป็นสาเหตุของอาการปากแห้งได้

ทันตแพทย์ของคุณอาจจะแนะนำรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีน้ำตาลน้อย และอุดมไปด้วยเส้นใยด้วย เว็บไซต์ Mouth Healthy ของสถาบันทันตกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (ADA)แนะนำว่าผู้สูงอายุต้องการแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันจากผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลเสียต่อกระดูกรอบฟัน

ผู้สูงอายุเลิกสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ตากแดดจัด หรือทาครีมกันแดดเสมอ และไปตรวจสุขภาพฟันกับทันตแพทย์

Twain เคยกล่าวว่า "อายุเป็นเพียงตัวเลข ถ้าคุณไม่ใจใส่กับตัวเลข มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย" แต่ว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้น การมีสุขภาพช่องปากที่ดีนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อคุณทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับช่องปากเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งคุณและทันตแพทย์จะสามารถร่วมมือกันป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากและรักษาฟันให้อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตได้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม