วิธีรักษาเหงือกอักเสบด้วยตัวเอง
Badge field

วิธีการรักษาเหงือกอักเสบที่เหมาะกับคุณและครอบครัว

Published date field
Published date field อัพเดทล่าสุด
Published date field

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Colgate Global Scientific Communication

ปัญหาเหงือกหรือปัญหาปริทันต์ นั้นหมายถึงปัญหาที่เนื้อเยื่อรอบฟันเกิดการติดเชื้อและอักเสบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วปัญหาเหงือกอักเสบจะพบในผู้ใหญ่ แต่เด็กก็สามารถเป็นปัญหานี้ได้เช่นกัน หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก ก็สามารถรักษาให้หายได้และเหงือกจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ การรักษาปัญหาเหงือกอักเสบทำได้โดยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน รวมถึงการตรวจและการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างพิถีพิถัน การรักษารูปแบบอื่นได้แก่ การรับประทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทันตแพทย์สั่งจ่ายและการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

การรักษาปัญหาเหงือกอักเสบด้วยวิธีอื่นๆ

วิธีที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับเหงือกอักเสบคือ การป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง กล่าวคือ ควรให้ทันตแพทย์ตรวจทุกๆ 6 เดือนเพื่อขูดหินปูนหรือเกลารากฟัน เพียงเท่านี้คุณและครอบครัวก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นปัญหาเหงือกเรื้อรังได้แล้ว

หากพบว่าคุณมีอาการปัญหาเหงือกเบื้องต้น ให้รีบปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองให้สะอาดยิ่งขึ้น โดยแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที และใช้ไหมขัดฟันวันละครั้ง เพราะการใช้ไหมข้ดฟันช่วยให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นโดยไปกระตุ้นเนื้อเยื่อ พร้อมทั้งลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดคราบจุลินทรีย์และหินปูนได้ ขณะที่คุณหรือลูกๆแปรงฟัน แนะนำให้ใช้แปรงสีฟันถูเบาๆ บริเวณขอบเหงือกด้วย ควรเลือกใช้ยาสีฟันที่ช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพเหงือกที่ดี

หากพบว่าเป็นปัญหาเหงือกอักเสบแล้ว ทันตแพทย์จะทำนัดเพิ่มเติมเพื่อขูดหินปูนและติดตามการเปลี่ยนแปลงว่าคุณหรือลูกมีสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้นหรือไม่ ในบางกรณีอาจต้องมีการเกลารากฟันร่วมด้วยเพื่อกำจัดหินปูนที่สะสมอยู่ใต้เหงือก และผิวรากฟันออก

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปริทันต์อาจแนะนำให้รับประทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพื่อลดอาการอักเสบร่วมกับการทำศัลย์ปริทันต์ รวมถึงการใช้น้ำยาบ้วนปากที่ทันตแพทย์แนะนำ เพื่อช่วยรักษาการติดเชื้อและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกับผู้ป่วยที่ได้รับการเกลารากฟันแล้ว

คุณสามารถส่งเสริมสุขภาพช่องปากของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เป็นปัญหาเหงือกได้ ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดและพบทันตแพทย์เป็นประจำตามนัด