483605523
Badge field

การอุดหลุมร่องฟัน: สิ่งที่คุณควรทราบ

Published date field

เมื่อฟันแท้งอกขึ้นมา มันก็ควรอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต แต่คุณจะต้องดูแลรักษาสุขอนามัยในช่องปากและไปพบทันตแพทย์เป็นประจำด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปกป้องฟันเพิ่มเติมได้เพื่อให้ฟันจะอยู่กับคุณไปตราบเท่าที่คุณจำเป็นต้องใช้ หนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือ การอุดหลุมร่องฟัน ซึ่งมักจะทำตอนยังเด็กหากพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

วัสดุอุดหลุมร่องฟันคืออะไร

วัสดุอุดหลุมร่องฟันคือพลาสติกบาง ๆ สำหรับเคลือบลงบนพื้นผิวด้านบดเคี้ยวของฟัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นฟันกรามและฟันกรามน้อยด้านใน วัสดุอุดหลุมร่องฟันตามปกติแล้วมักจะมีสีขาวหรือใส สังเกตไม่เห็นระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ระหว่างพูด เป็นต้น

จุดประสงค์คืออะไร

ทันตแพทย์และนักทันตสุขอนามัยแนะนำให้การอุดหลุมร่องฟันเป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องฟันจากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุ ส่วนใหญ่แล้ว ทันตแพทย์จะทาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทันทีที่ผิวฟันด้านบดเคี้ยวงอกพ้นเหงือกขึ้นมา ซึ่งปกติแล้วอยู่ในช่วงอายุประมาณ 6-12 ปี อย่างไรก็ตาม เราสามารถอุดหลุมร่องฟันของเด็กโตหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ได้หากฟันมีหลุมร่องหรือแสดงสัญญาณว่ากำลังจะมีฟันผุเกิดขึ้น โดยทันตแพทย์จะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าต้องอุดหลุมร่องฟันเมื่อใด

อุดหลุมร่องฟันได้อย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว การทาวัสดุอุดหลุมร่องฟันไม่เจ็บเลยและไม่จำเป็นต้องเจาะฟันหรือใช้ยาชาแต่อยางใด อันดับแรก นักทันตสุขอนามัยจะทำความสะอาดผิวฟันก่อนเพื่อขจัดคราบแบคทีเรียและเศษอาหารออกจากหลุมและร่องฟันที่จะทำการอุด จากนั้นจึงแยกฟันออกจากซี่อื่นเพื่อไม่ให้น้ำลายเคลือบหลุมและร่องบนผิวฟัน แล้วรอให้ผิวฟันแห้ง จากนั้นจึงกัดผิวฟันบริเวณร่องและหลุม และล้างน้ำยากัดผิวฟันออก และทำผิวฟันให้แห้งอีกครั้ง เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ฟันของคุณจะมีลักษณะสาก ๆ เหมือนชอล์ค จากนั้น ทันตแพทย์จะทาวัสดุอุดหลุมร่องฟันลงบนผิวฟัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน หากทันตแพทย์ใช้วัสดุอุดหลุมร่องฟันที่ต้องบ่มด้วยแสง จะมีการเปิดแสงไฟที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าประมาณ 30 วินาทีเพื่อบ่มวัสด หลังจากนั้น นักทันตแพทย์จะประเมินวัสดุอุดหลุมร่องฟันและตรวจดูการสบฟันเป็นขั้นตอนสุดท้าย

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม