Badge field

เหล็กครอบฟัน — แฟชั่นใหม่ที่ส่งผลต่อทันตกรรมและสุขภาพฟันของคุณ

Published date field

แฟชั่นใหม่ล่าสุดในการตกแต่งฟัน แต่ไม่มีอะไรดีเลยเมื่อคิดถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรอยยิ้มของคุณ เหล็กครอบฟันเป็นการเสริมความงามด้วยการครอบฟัน ด้วยโลหะหรืออัญมณีในช่วงต้นของยุค 1980 โดยศิลปินฮิปฮอป เหล็กครอบสามารถถอดออกได้และใช้สวมเข้ากับฟันด้านหน้า เหล็กครอบฟันทำจากทองคำ เงิน หรือโลหะประดับอัญมณีซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายหมื่นบาทสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

การใส่เหล็กครอบฟันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพช่อง ปากได้หรือไม่ ได้ 
สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำการรักษาสุขอนามัยของช่อง ปากอย่างทั่วถึง รวมถึงการใช้ไหมขั้นฟันและการแปรงฟันด้วยยาสีฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดเนื่องจากคราบอาหารและคราบหินปูนสามารถเกาะ เหล็กครอบฟันได้ง่ายและอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง กับขอบเหงือกและเหงือกและอาจเป็นเหตุให้เกิดฟันผุได้ เหล็กครอบฟันยังอาจก่อให้เกิดรอยขีดข่วนบนฟันข้าง เคียง เหงือกร่น การเปลี่ยนสีของฟัน หรือฟันแตกได้ ควรถอดเหล็กครอบทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือการบ้วนปาก และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้โลหะได้

โรงเรียนประจำเมืองในรัฐแอละแบมา จอร์เจีย และเท็กซัสได้ห้ามใช้เหล็กครอบฟันเนื่องจากผิดระเบียบและเหตุผลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (1) เป็นสิ่งสำคัญที่จะปรึกษาทันตแพทย์เกี่ยวกับขั้นตอน ในการเปลี่ยนเหล็กครอบฟันและผลต่อสุขภาพช่องปาก ของคุณ

ใครเป็นผู้ผลิตเหล็กครอบฟัน 
ทันตแพทย์ควรเป็นผู้ผลิตเหล็กครอบฟันเพื่อให้เหมาะสมกับฟันอย่างแท้จริงแทนที่จะเป็นนักออกแบบอัญมณีหรือผู้ขายเหล็กครอบฟัน ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมที่ได้มีใบอนุญาตอาจก่อให้เกิดปัญหาทางทันตกรรมและและสุขภาพช่องปาก

เอกสารอ้างอิง: 
1. ข้อมูลจาก www.wikipedia.org

© Copyright Colgate-Palmolive Company 2011

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม