ผลิตภัณฑ์ตามคลินิคทันตแพทย์อะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ฟอกฟันขาวได้เองที่บ้าน?
Badge field

ผลิตภัณฑ์ตามคลินิคทันตแพทย์อะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ฟอกฟันขาวได้เองที่บ้าน?

Published date field

ผลิตภัณฑ์ตามคลินิคทันตแพทย์อะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ฟอกฟันขาวได้เองที่บ้าน?

ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวตามคลินิคทันตแพทย์สามารถรับประกันการฟอกสีฟันเองที่บ้านที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพได้ ทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าฟันของคุณต้องการความขาวขนาดใด และแนะนำวิธีที่เหมาะสม

  • วิธีการฟอกฟันด้วยถาดฟอกฟันจากทันตแพทย์ทุกชนิดจะต้องใช้เจลฟอกฟันที่มีส่วนผสมหลักในรูปของเพอร์ออกไซด์
  • ทันตแพทย์จะเริ่มต้นด้วยการทำถาดฟันของคุณ ซึ่งจะมีความสะดวกในการสวมใส่มากกว่าวิธีอื่นๆ และยังช่วยฟอกสีฟันทั้งบนและล่างได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังลดอาการระคายเคืองเหงือก และยังแน่ใจว่าฟันของเรารับการฟอกฟันอย่างเหมาะสมด้วย
  • ทันตแพทย์จะสั่งปริมาณเจลฟอกฟันที่เหมาะสม โดยใส่เป็นหลอด ซึ่งเจลฟอกฟันจะมีส่วนประกอบเป็นคาร์บาไมด์ เพอร์ออกไซด์ หรือ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นประมาณ 10-22% และจะบอกวิธีการใช้ขึ้นกับส่วนประกอบของเจล อาจเป็นวันละ 2-3 ชั่วโมง หรือ ตลอดคืนเป็นระยะเวลาหนึ่ง
  • ถ้าคุณพบว่ามีอาการเสียวฟันหรือระคายเหงือก ให้ปรึกษาทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ฟลูออไรด์เสริมที่บ้าน หรือให้หยุดการฟอกฟันขาวไปก่อนระยะหนึ่ง

Copyright © 2002, 2003 Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม