Badge field

อาการเบ้าฟันแห้งหลัง
ถอนฟัน: ทำความเข้าใจ
และป้องกัน

Published date field

ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมอาจจะแนะนำให้คุณถอนฟันเพราะหลายสาเหตุด้วยกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้จักการถอนฟันคุด แต่การถอนฟันก็สามารถรักษาหรือแก้ไขการติดเชื้อ โรคปริทันต์ หรือฟันเกได้ด้วย

การถอนฟันเป็นขั้นตอนการรักษาที่ไม่ซับซ้อน แต่ถึงกระนั้น ระหว่างรอให้แผลหาย ผู้ป่วยก็ควรระมัดระวังปัญหาบางอย่าง รวมถึงอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดอย่างเบ้าฟันแห้ง มาดูกันว่าภาวะเบ้าฟันแห้งส่งผลอย่างไรและคุณจะป้องกันภาวะนี้อย่างไรหลังถอนฟัน

เบ้าฟันแห้งคืออะไร

หลังจากทันตแพทย์ถอนฟันแท้ออกไป ปากของคุณจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาบริเวณที่ฟันถูกถอน ลิ่มเลือดนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยปกป้องกระดูกและปลายประสาทที่อยู่ในเบ้าฟันเปล่า ๆ

หากลิ่มเลือดหลุดออกมา ละลาย หรือช่องปากสร้างลิ่มเลือดไม่สมบูรณ์ คุณก็จะเกิดภาวะเบ้าฟันแห้ง ทำให้ประสาทและกระดูกไร้สิ่งปกป้องและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทั้งยังทำให้ปวดในช่องปากและใบหน้า ซึ่งคุณควรไปให้ทันตแพทย์รักษาทันที

ภาวะเบ้าฟันแห้งเกิดจากสาเหตุใด

บางครั้ง เมื่อลิ่มเลือดหลุดออกจากเบ้าฟัน ก็อาจทำให้เกิดบาดแผลหรือแรงกดในเบ้าฟันได้ ข่าวร้ายก็คือ การหาสาเหตุที่ทำให้ลิ่มเลือดหลุดหรือช่องปากไม่ได้สร้างลิ่มเลือดที่สมบูรณ์มาตั้งแต่แรกนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำกันง่ายๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้คุณมีโอกาสเกิดภาวะเบ้าฟันแห้งได้มากขึ้น ได้แก่

  • การติดเชื้อ
  • การรับประทานยาคุมกำเนิด
  • การไม่ดูแลแผลอย่างเหมาะสม
  • การสูบบุหรี่หรือใช้ยาสูบ

คุณจะป้องกันการเกิดเบ้าฟันแห้งได้อย่างไร

ภาวะเบ้าฟันแห้งมักจะเกิดขึ้นภายในห้าวันแรกหลังจากถอนฟัน ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการป้องกันภาวะนี้คือ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรุนแรงที่อาจทำให้เกิดบาดแผล ซึ่งรวมถึงเรื่องปกติธรรมดาอย่างการดื่มน้ำด้วยหลอดหรือการถ่มน้ำลายแรง ๆ เพราะการกระทำทั้งสองอย่างนี้อาจทำให้ลิ่มเลือดหลุดออกจากเบ้าฟัน

การสูบบุหรี่และใช้ยาสูบจะเพิ่มโอกาสในการเกิดเบ้าฟันหลังจากถอนฟัน ดังนั้น ให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และใช้ยาสูบเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนและหลังจากถอนฟัน สอบถามทันตแพทย์ว่ายาที่คุณรับประทานอยู่ในปัจจุบันมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างลิ่่มเลือดหรือไม่ และคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อลดหรือกำจัดความเสี่ยงนี้

ทันตแพทย์หรือศัลยแพทย์ช่องปากอาจจะแนะนำวิธีการรักษาตัวที่บ้านหรือเคล็บลับบางอย่างที่คุณต้องนำไปปฏิบัติตามหลังจากถอนฟันเสร็จ เช่น การดื่มน้ำเยอะ ๆ ไม่แปรงฟันภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังจากถอนฟัน หลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด และใช้น้ำยาบ้วนปากป้องกันแบคทีเรีย ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมอาจจะให้คำแนะนำอย่างอื่นด้วย ขึ้นอยู่กับประวัติการทำฟัน สุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน และยาที่คุณรับประทาน

การปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเข้มงวดจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบ้าฟันแห้งและทำให้แผลหายดีหลังจากถอนฟัน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม