Badge field

การถอนฟัน

Published date field

ในกรณีที่เหงือกมีพื้นที่ไม่พอ ทันตแพทย์ส่วนมากจะแนะนำให้ถอนฟันซี่ที่เพิ่งจะงอกออกมาได้เพียงบางส่วน เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียจะผ่านเข้ามาทางฟันเหล่านี้ และทำให้เกิดการติดเชื้อตามมา การติดเชื้อนี้อาจจะขยายวงกว้างไปในส่วนของกระดูกที่อยู่รอบๆ และกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากได้ ฟันซี่ดังกล่าวนี้พยายามที่จะงอกผ่านเนื้อเยื่อเหงือกขึ้นมาถึงแม้ว่าเหงือกจะมีพื้นที่ไม่เพียงพอก็ตาม ซึ่งในที่สุดแรงกดที่เกิดอย่างต่อเนื่องจากการพยายามงอกของฟันจะไปทำลายรากฟันที่อยู่ใกล้เคียงได้ การถอนฟันเหล่านี้ออกจะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ การถูกทำลายของฟันและกระดูกที่อยู่ติดกัน รวมถึงป้องกันการเจ็บปวดที่จะเกิดตามมา

วิธีการถอนฟันทำอย่างไร
ก่อนที่จะทำการถอนฟัน ทันตแพทย์จะตรวจประวัติทางการแพทย์และประวัติทางทันตกรรมอย่างถี่ถ้วน และจะทำการเอ็กซ์เรย์ฟัน

การเอ็กซ์เรย์จะทำให้เห็นถึงความยาว รูปร่างและตำแหน่งของฟันและกระดูกบริเวณรอบๆ ฟัน จากข้อมูลที่ได้ ทันตแพทย์จะสามารถประมาณระดับความยุ่งยากของกระบวนการการถอนฟัน และตัดสินใจว่าจะส่งตัวคุณไปหาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ศัลยแพทย์ช่องปาก หรือไม่

ก่อนทำการถอนฟัน ทันตแพทย์จะฉีดยาชาบริเวณรอบๆ ฟันที่จะถูกถอน 

สำหรับการถอนฟันตามปกติธรรมดา เมื่อบริเวณที่จะถอนฟันเกิดอาการชาแล้ว ทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องแซะในการทำให้ฟันหลวมจากเหงือก จากนั้นทันตแพทย์จะถอนฟันออกมาด้วยคีมถอนฟัน ทันตแพทย์อาจจะต้องปรับสภาพกระดูกที่อยู่ด้านล่างให้มีความเรียบเนียนขึ้น เมื่อทันตแพทย์ทำการถอนฟันเสร็จสิ้นแล้ว ทันตแพทย์อาจจะทำการปิดแผลด้วยการเย็บแผล

จะมีผลอะไรตามมาจากการถอนฟัน 
หลังจากทำการถอนฟันแล้ว คุณจะต้องรักษาความสะอาดในบริเวณที่ถอนฟันออก เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ทันตแพทย์จะให้คุณกัดลงบนผ้าก็อซแห้งที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนาน 30-45 นาที เพื่อห้ามเลือด นอกจากนั้น 24 ชั่วโมงหลังการถอนฟัน คุณยังไม่ควรที่จะสูบบุหรี่ บ้วนปาก หรือแปรงฟันในบริเวณที่อยู่ติดกับฟันที่ถอนออก 

หลังการถอนฟัน คุณย่อมเกิดอาการเจ็บปวดและรู้สึกไม่สบายบริเวณที่ถอนฟัน ในบางกรณี ทันตแพทย์อาจสั่งจ่ายยาแก้ปวดให้คุณ นอกจากนั้นคุณยังสามารถประคบเย็น ด้วยการเอาถุงน้ำแข็งประคบตรงหน้าบริเวณที่ถอนฟันนานครั้งละ 15 นาที คุณควรจะต้องดื่มน้ำด้วยหลอด จำกัดกิจกรรมที่หนักหน่วง และการดื่มเครื่องดื่มร้อน หนึ่งวันหลังจากการถอนฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้คุณบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ (แต่ห้ามกลืนน้ำลงไป) ในสถานการณ์ปกติ อาการเจ็บปวดจะลดน้อยลงภายในระยะเวลา 3 วันถึง 2 สัปดาห์ ถ้าหากอาการเจ็บปวดของคุณยังไม่ทุเลาลง หรือมีอาการเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น มีอาการบวม อาการเลือดออก หรือมีไข้ คุณควรรีบติดต่อมันตแพทย์ทันที

การถอนฟัน
Numb Elevator
1. ก่อนการถอนฟัน ทันตแพทย์จะฉีดยาชาบริเวณรอบๆฟันที่จะถอน 2. ทันตแพทย์ใช้เครื่องแซะในการทำให้ฟันหลวมออกจากเหงือก
Forceps

3. ทันตแพทย์จะใช้คีมหนีบฟัน ดึงฟันออกมา

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม