Badge field

Kanal Tedavisi (Endodonti) Nedir, Nasıl Yapılır?

Kanal Tedavisi Nedir, Neden Yapılır?

Kanal tedavisi, dişin merkezindeki küçük ve ipliksi bir doku olan diş pulpasının çıkarılmasıdır. Hasar görmüş, hasta veya ölmüş pulpa çıkarıldıktan sona geriye kalan alan temizlenir, şekillendirilir ve doldurulur. Kanal tedavisi bu prosedürle tamamlanır. Eskiden pulpası hastalanmış veya zarar görmüş dişlerin çekilmesi gerekiyordu. Bugün ise kanal tedavisi sayesinde bu dişler kurtarılabilmektedir.

Pulpanın hasar görmesinin veya ölmesinin başlıca sebepleri şunlardır:

  • Dişte bir çatlak
  • Derin bir çürük
  • Yakın zamanda veya geçmişte dişe alınan ciddi bir darbe gibi bir sebeple oluşmuş diş yaralanması

Pulpa iltahaplandığında veya öldüğünde tedavisiz bırakılırsa çene kemiğindeki kök ucunda irin birikebilir ve bir apse oluşturabilir. Apse dişi saran kemiği yok edebilir ve acıya neden olabilir.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal tedavisi, duruma bağlı olarak muayenehaneye birkaç defa gitmeyi gerektiren farklı aşamalardan oluşur.

Bu aşamalar şunlardır:
  • Tedavi edilen bir ön dişse dişin arkasında, küçük azı dişi veya azı dişiyse dişin üstünde bir açıklık yaratılır.
  • Hastalıklı pulpa çıkarıldıktan sona (bu işleme pulpektomi denir), pulpa yuvası ve kök kanalları doldurma işlemine hazırlanmak için temizlenir, genişletilir ve şekillendirilir.
  • Eğer tedavi birden fazla ziyaret gerekiyorsa, muayeneler arasında dişi korumak için tepedeki açıklığa geçici bir dolgu yerleştirilir.
  • Geçici dolgu çıkarılır ve pulpa yuvası ve kök kanalı kalıcı şekilde doldurulur. Kanalların her birine gütaperka adı verilen konik, kauçuksu bir malzeme doldurulur ve kalıcı bir malzemeyle mühürleme işlemi yapılır. Yapısal destek sağlaması için bazen kanalın içine metal veya plastik bir çubuk yerleştirilir.
  • Son aşamada doğal şeklini ve görünümünü geri kazandırmak için dişin etrafına genellikle bir kuron yerleştirilir. Eğer diş çok kırılmışsa kuronu yerleştirmeden önce post adı verilen bir çubuğun yerleştirilmesi gerekebilir.

Onarılan Diş Ne Kadar Yaşar?

Tedavi görmüş ve onarılmış dişiniz doğru bir bakım ile hayatınız boyunca size eşlik edebilir. Tedavi görmüş bir dişte de diş çürüğü oluşabileceğinden, sorunların önüne geçmek için iyi bir ağız hijyeni ve düzenli diş hekimi muayeneleri gereklidir.

Artık dişi canlı tutan bir pulpa olmadığı için, kanal tedavisi görmüş dişler daha narin, kırılmaya daha eğilimli hale gelebilir. Kanal tedavisinin ardından kuron veya dolgu arasında tercih yapılırken bu durumun dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Bir kanal tedavisinin başarısını veya başarısızlığını belirlemek için en güvenilir yöntem, tedavi öcesinde ve sonrasında çekilen röntgenleri karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma sayesinde kemik kaybının devamı veya kemiğin yeniden oluşmaya başladığı gözlenebilir.


PulpDamage PulpRemoval Filled

Derin bir çürük yüzünden zarar görmüş diş pulpası.

Pulpa çıkarılır ve kök kanalları doldurulmadan önce temizlenir.

Pulpa yuvası doldurulur ve mühürlenir.

Ağız sağlığı ile ilgili daha fazla öneri ve ipucu almak ister misiniz?

Kayıt Ol