วิธีตรวจหาอาการของมะเร็งลิ้น - คอลเกต
Badge field

วิธีตรวจหาอาการของมะเร็งลิ้น

Published date field

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า "มะเร็ง"เกือบทุกคนมักจะนึกถึงมะเร็งของอวัยวะซึ่งรู้จักกันดี เช่น ปอด ลำไส้ ผิวหนัง และอื่นๆ

และถึงแม้มะเร็งในช่องปาก หรือมะเร็งที่ลิ้น นั้นอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งที่เรานึกถึงเป็นลำดับแรกๆ

แต่อย่าลืมว่าลิ้นนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งการกินอาหารและการพูด

ดังนั้นคุณจึงควรทราบถึงวิธีสังเกตอาการของมะเร็งลิ้นด้วยตัวเอง เพื่อดูแลสุขภาพภายในช่องปากของคุณ

มะเร็งลิ้นคืออะไร

ลิ้นนั้นแบ่งเป็นสองส่วน สองในสามของลิ้นด้านหน้านั้นคือ ลิ้นส่วนที่อยู่ภายในช่องปาก (Oral tongue)

และอีกหนึ่งในสามนั้นคือโคนลิ้น (Tongue base) มะเร็งลิ้นเป็นมะเร็งภายในช่องปากซึ่ง National Cancer Institute

of Thailand (NCIT) ระบุว่าเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นกับลิ้นส่วนที่อยู่ภายในช่องปาก

โดยมะเร็งชนิดนี้มักจะเกิดจากเซลล์ที่บางและแบน ซึ่งเรียกว่าเป็นเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่ปกคลุมผิวหน้าของลิ้น

ส่วนมะเร็งที่ก่อตัวขึ้นที่บริเวณโคนลิ้นนั้นจะจัดเป็นมะเร็งคอหอยส่วนปาก

อาการของมะเร็งลิ้น

หากคุณสงสัยว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งที่ลิ้น อันดับแรก ลองปรึกษาทันตแพทย์ของคุณ

ซึ่งจะสามารถตรวจภายในช่องปากของคุณ และคุณยังสามารถลองสังเกตอาการต่อไปนี้ ซึ่ง NCIT

แนะนำเอาไว้ว่าอาจเป็นอาการที่บ่งบอกถึงโรคมะเร็ง

เจ็บคอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ

รู้สึกเจ็บเมื่อเคี้ยวหรือกลืนอาหาร

เจ็บบริเวณกรามหรือลิ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ

มีตุ่มสีแดงหรือขาวภายในช่องปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลิ้น ซึ่งไม่ยอมหายไป

ปากชาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ

การตรวจสอบหามะเร็งลิ้น

หากคุณสังเกตพบอย่างน้อยหนึ่งอาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็นมะเร็งลิ้น คุณควรติดต่อทันตแพทย์หรือแพทย์ของคุณ

ในอันดับแรก แพทย์จะตรวจสอบภายในช่องปากขั้นพื้นฐาน โดยมูลนิธิมะเร็งลิ้น (Oral Cancer Foundation)

ได้ให้คำแนะนำวิธีการตรวจสอบบริเวณต่างๆ ที่เหมาะสม แต่คุณก็ควรตรวจสอบบริเวณลิ้น คอ กระพุ้งแก้ม เพดานปาก

พื้นปาก รวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคออย่างละเอียด หากแพทย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในช่องปาก

แพทย์จะทำการนำเนื้อเยื่อไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ แพทย์ยังอาจใช้วิธีตรวจสอบอื่นๆ หากจำเป็น เช่น การส่องกล้องเพื่อดูภายในลำคอของคุณอย่างละเอียด

ตลอดจนการเอ็กซ์เรย์กราม ทรวงอก และปอด ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามะเร็งได้กระจายจากลิ้นไปยังส่วนอื่นๆ หรือไม่

ในขณะที่การทำ CT Scan จะช่วยให้ทราบว่ามีเนื้อร้ายเกิดขึ้นในบริเวณใดบ้างหรือไม่ นอกจากนี้ยังมี การทำ MRI

ซึ่งช่วยให้ทราบว่ามะเร็งนั้นได้ลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายแล้วหรือยัง

หากแพทย์ไม่สามารถตรวจทราบถึงสาเหตุที่มาของอาการของคุณ

แพทย์อาจแนะนำให้คุณไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกโดยเฉพาะ

วิธีการรักษา

หัวใจสำคัญของการรักษามะเร็งทุกชนิดก็คือการตรวจให้พบก่อนที่จะลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ

มะเร็งลิ้นนั้นมีวิธีในการรักษาหลายรูปแบบ

ขึ้นอยู่กับขนาดของการติดเชื้อและมะเร็งได้กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอแล้วหรือยัง

โดยก้อนเนื้อร้ายที่มีขนาดเล็กและอยู่แยกจากส่วนอื่นๆ สามารถผ่าตัดออกได้

ส่วนมะเร็งที่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองก็ควรได้รับการรักษาในรูปแบบเดียวกันควบคู่ไปกับการฉายรังสีบำบัดเพื่อกำจั

ดเซลล์มะเร็งที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้

การรักษาแบบเคมีบำบัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณอาจลองพิจารณาโดยปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษา

ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในรูปแบบใดๆ ก็ตามล้วนถือว่าเป็นสภาวะที่เสี่ยงต่อชีวิต

และควรได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ไปพร้อมกับการพิจารณาทางเลือกในการรักษาที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกหนีให้ไกลจากอาการของมะเร็งลิ้นก็คือพยายามดูแลรักษาสุขภาพของคุณให้ดีที่สุด

ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก ที่ไม่ใช่เพียงแค่หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เท่านั้น

แต่ยังรวมไปถึงการดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากและฟันให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม