ความปลอดภัยของสุขภาพฟันของคุณ
Badge field

ความปลอดภัยของสุขภาพฟันของคุณ

Published date field

ความเจ็บป่วยทางทันตกรรมสามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณรู้ว่าควรจะดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษ ตารางนี้จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลลงในช่องที่คุณคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

 

สาเหตุ

การป้องกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวฉัน

การชกและการผลัก
 • ส่งเสริมให้เด็กๆ มีความเห็นอกเห็นใจกันและกัน และเมื่อจำเป็นควรเตือนพวกเขาอย่างอ่อนโยน ให้อดทนรอคิวของพวกเขา
 
ตกบันได
 • ไม่ควรให้เด็กๆ รีบร้อน
 • เตือนให้เด็กๆ จับราวบันได
 
 
 • ทบทวนกฎแห่งความปลอดภัย
 • สอนการใช้อย่างปลอดภัย
 • ตรวจสอบให้ดีว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นอยู่ในสภาพดีอยู่
 
วิ่งเล่นในขณะที่มีสิ่งของอยู่ในปาก
 • ช่วยกันทำรายการสิ่งของที่สามารถ เอาเข้าปากได้
 • และอธิบายร่วมกันให้เด็กๆ ฟัง พร้อมทั้งติดรายการให้อยู่ในระดับสายตาที่ พวกเขา มองเห็นได้สะดวก
 
การล้มและการสะดุด
 • เตือนให้เด็กๆ เดิน อย่าวิ่ง
 • ทำความสะอาดของเล่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และน้ำที่หก
 
อุบัติเหตุทางรถยนต์ (จากการหยุดกระทันหัน)
 • ควรให้เด็กๆ คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
 • ให้เด็ก ๆ แสดงบทว่าเวลาขึ้นรถต้องทำอะไรบ้าง
 
การกัดของแข็ง
 • ทำรายการสิ่งของที่เด็กๆ ไม่ควรกัด และส่งเสริมให้เด็กๆ
 • นึกถึงสิ่งต่างที่ไม่ควรกัดและเติมลง ในรายการนั้น
 
 

คุณรู้หรือไม่

 • ฟันหน้าเป็นฟันที่มักจะถูกผลกระทบมากที่สุดจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • ฟันและเหงือกที่อยู่ด้านในของช่องปากมักจะเกิดความเสียหายได้จากการเคี้ยวดินสอ น้ำแข็ง หรือ ผลไม้เปลือกแข็ง

พิมพ์ตารางในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้

Copyright ©2004 Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม