หมอฟันเด็กแตกต่างจากหมอฟันทั่วไปอย่างไร - คอลเกต

ทันตแพทย์เด็กคือใคร?

ครอบครัวส่วนใหญ่จะพาลูกไปหาทันตแพทย์ประจำครอบครัวหรือทันตแพทย์ทั่วไป ในขณะที่บางครอบครัวต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเฉพาะทาง ทันตแพทย์เด็กคือผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งสามารถให้การดูแล และให้ความรู้กับเด็กเล็กได้อย่างนุ่มนวลกว่า รวมถึงรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือทุพพลภาพได้ เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างทันตแพทย์เด็กกับทันตแพทย์ทั่วไป และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทันตแพทย์เด็กกัน

ทันตแพทย์เด็กทำอะไรบ้าง

ทันตแพทย์เด็กจะเรียนจบจากโปรแกรมที่เน้นไปที่การรักษาเด็ก ที่ต้องการการดูแลที่นุ่มนวลกว่า รวมถึงการรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีความต้องการพิเศษและทุพพลภาพ โปรแกรมนี้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพิ่มเติมสองถึงสามปีหลังการเรียนในคณะทันตแพทย์ ซึ่งรวมถึงการทำงานในโรงพยาบาล และการทำงานร่วมกับเด็กที่ต้องการการรักษาทางทันตกรรมอย่างจริงจังมากขึ้น และกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ทันตแพทย์เด็กยังได้เรียนรู้วิธีการจัดฟันให้เป็นระเบียบอีกด้วย ทันตแพทย์เด็กจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับกุมารแพทย์ และทันตแพทย์ทั่วไป โดยกุมารแพทย์และทันตแพทย์ทั่วไปจะส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการเลือกไปยังทันตแพทย์เด็กอีกที ส่วนทันตแพทย์เด็กบางคนก็สอนในคณะทันตแพทย์ และทำงานในสถานฝึกอบรมของโรงพยาบาลเพื่อทำการวิจัย พร้อมกับพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กให้ดีขึ้น

ทันตแพทย์เด็ก ช่วยเหลือเด็กๆ อย่างไรบ้าง

ทันตแพทย์เด็กจะให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปาก รวมถึงการป้องกันและรักษาปัญหาและฟันผุ เช่นเดียวกับทันตแพทย์ทุกคน อีกทั้งยังให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมคนอื่นๆ ถึงวิธีปฏิบัติต่อเด็กที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ทันตแพทย์เด็กยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้กับเด็กๆ และการสร้างความไว้วางใจให้กับคนไข้เด็กอีกด้วย

และนี่คือวิธีการต่างๆ ที่ทันตแพทย์เด็กใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยเด็ก ซึ่งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกบันทึกไว้ ได้แก่

  1. การส่งเสริมเชิงบวก - ชมเชยผู้ป่วยเมื่อประพฤติตัวดี รวมถึงการนั่งนิ่งๆ และการปฏิบัติตามคำแนะนำ
  2. บอก-แสดง-ทำ - วิธีการที่ทันตแพทย์อธิบายการรักษาด้วยคำพูด ที่เด็กจะเข้าใจได้ แสดงการรักษาแบบเรียบง่าย แล้วจึงเริ่มทำการรักษาตามขั้นตอน
  3. น้ำเสียง - ทันตแพทย์เด็กอาจใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรหรือผ่อนคลายกับคนไข้เด็กเพื่อสร้างความไว้วางใจ และชี้แจงการนัดหมายให้เข้าใจง่าย

คนไข้ของทันตแพทย์เด็กมีอายุเท่าไหร่

ทันตแพทย์เด็ก อย่าง กุมารแพทย์ สามารถรักษาเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับวิทยาลัย สมมติว่าคนไข้เด็กต้องการการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ในกรณีดังกล่าว จะต้องใช้ทันตแพทย์เด็กมีคุณวุฒิเฉพาะทาง ทันตแพทย์เด็กมักจะยังคงดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งมีอายุมากกว่า 18 ปี เนื่องจากทันตแพทย์ทราบประวัติทันตกรรมของผู้ป่วย การรักษาพิเศษ และกระบวนการที่จำเป็น

เหตุผลที่ต้องเลือกทันตแพทย์เด็กแทนทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ทั่วไปทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมจากกุมารแพทย์เฉพาะทางในคณะทันตกรรม โดยทันตแพทย์ทั่วไปบางคนก็รู้สึกสะดวกใจในการรักษาเด็กเล็ก และเข้าใจความต้องการทางทันตกรรมทั่วไปในเด็กมากกว่าคนอื่นๆ แต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกใจในการรักษาเด็กเล็ก หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็สามารถส่งต่อเด็กเหล่านั้นให้กับทันตแพทย์เด็กได้

และแม้ว่าทันตแพทย์เด็กจะทำตามขั้นตอนทางทันตกรรมเช่นเดียวกับทันตแพทย์ทั่วไป แต่การฝึกอบรมเฉพาะทางที่ได้รับก็ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ด้านพฤติกรรมที่ยากลำบากได้มากมาย

เด็กตอบสนองต่อการไปพบทันตแพทย์ต่างจากผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กอาจรู้สึกวิตกกังวล หรือหวาดกลัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งความกังวลนี้อาจมีมากขึ้น หากคนไข้เด็กจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ครอบคลุม และทันตแพทย์เด็กก็มักจะมีการให้ยาชาหรือยาสลบ เมื่อเด็กหรือผู้ป่วยทุพพลภาพต้องการการรักษาทางทันตกรรมอย่างครอบคลุม

วิธีการหาทันตแพทย์เด็กที่เหมาะสม

อันดับแรกคือ ขอคำแนะนำจากกุมารแพทย์ของลูกคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกทันตแพทย์เด็กที่จบโปรแกรมสองถึงสามปี ผู้ที่จะช่วยแต่งแต้มรอยยิ้มสดใสสุขภาพดีให้กับลูกของคุณไปตลอดชีวิต และสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำทันตกรรม

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม