หลังจาก อุด ฟัน กิน ข้าว ได้ ไหม
Badge field
Published date field

เคล็ดลับในการเคี้ยว

หลังจากอุดฟัน

หลังจากอุดฟัน ไม่ว่าจะแค่ซี่เดียวหรือหลายซี่ คุณอาจจะรู้สึกเจ็บหรือเสียวฟันเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันหลังจากออกมาจากคลินิก ซึ่งอาจทำให้คุณรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำลำบากtooth sensitivity

ข่าวดีก็คือ หากคุณปฏิบัติตามเคล็ดลับง่าย ๆ ในการเคี้ยวดังต่อไปนี้และหลีกเลี่ยงอาหารเจ้าปัญหาหลังการอุดฟัน คุณจะสามารถลดความไม่สบายช่องปากลงได้

  • เคี้ยวช้า ๆ และกัดเบา ๆ: การกัดจะเพิ่มแรงกดบนฟันอย่างมหาศาล คุณจึงรู้สึกปวดมากหลังจากอุดฟัน ดังนั้น เมื่อเคี้ยวอาหาร พยายามกัดอาหารให้ขาดออกจากกันอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันกระทบกันอย่างรุนแรง ถ้าทำได้ ควรเคี้ยวด้วยฟันอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้อุดฟัน
  • เคี้ยวอาหารโดยปิดริมฝีปาก: บางคน แม้แต่อากาศเย็นก็ทำให้ฟันที่ไวต่ออุณหภูมิรู้สึกปวดขึ้นมาได้ ดังนั้น การเคี้ยวอาหารโดยปิดริมฝีปากจึงไม่เพียงเป็นมารยาทอันดีบนโต๊ะอาหารเท่านั้น แต่ยังลดโอกาสที่อากาศเย็นจะเข้าสู่ช่องปากและทำให้คุณปวดฟันด้วย
  • หลีกเลี่ยงอาหารเหนียว ๆ หลังจากอุดฟันเสร็จแล้ว วัสดุอุดฟันบางชนิด โดยเฉพาะแร่เงิน (อะมัลกัม) ต้องใช้เวลาสักพักจึงจะอยู่ตัว ดังนั้น การรับประทานอาหารเหนียว ๆ อาจจะทำให้วัสดุอุดฟันหลุดออกมา ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก แค่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ไปสักระยะ
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นจัด: เครื่องดื่มอุณหภูมิไม่ร้อนไม่เย็นจะทำให้ปวดฟันได้น้อยกว่า
  • หลีกเลี่ยงของหวาน อาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาลและน้ำอัดลมจะทำให้บางคนรู้สึกเสียวฟัน และอาจจะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตบริเวณขอบหรือใต้วัสดุอุดฟันได้ดีขึ้น
  • อย่าเคี้ยวถั่ว ลูกอมแข็ง หรือน้ำแข็ง: การกัดอาหารแข็ง ๆ นอกจากทำให้เกิดแรงกดมากเกินไปบนฟันที่กำลังฟื้นตัวแล้ว ยังอาจจะทำให้วัสดุอุดฟันที่ยังไม่แข็งตัวดีหลุดออกมาได้ โดยเฉพาะวัสดุอุดฟันที่ทำจากเงิน (อะมัลกัม) เพราะต้องใช้เวลาแข็งตัวมากกว่าวัสดุเรซิน (สีเหมือนฟัน)

ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับในการเคี้ยว อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลังจากอุดฟัน และระยะเวลาที่ต้องงดอาหารแข็งหลังจากอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันแบบนิ่ม เช่น อะมัลกัม

หากคุณยังคงมีอาการเสียวฟันแม้ว่าจะอุดฟันมาแล้วหลายสัปดาห์ หรือปวดฟันมากขึ้นแทนที่จะทุเลาลง ให้ไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและหาทางแก้ไข บางครั้ง ทันตแพทย์จะทำการปรับแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อบรรเทาอาการปวด เช่น ตะไบส่วนที่สูงกว่าฟันซี่อื่น ซึ่งจะไม่ทำให้เจ็บปวดแต่อย่างใด แต่ในบางกรณี อาการเสียวฟันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาร้ายแรงได้เช่นกัน เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุดฟัน ได้ในแหล่งข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของคอลเกตdental

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม