ฟลูออไรด์คืออะไร?
Badge field

ฟลูออไรด์คืออะไร?

Published date field

ฟลูออไรด์คืออะไร
ฟลูออไรด์ คือ แร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยจะพบกระจายอยู่ทั่วไปตามเปลือกโลก อาหารบางชนิด และน้ำประปาบางพื้นที่ก็มีฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์มักจะถูกเติมลงไปในน้ำดื่มเพื่อช่วยป้องกันฟันผุ ในช่วงยุค 1930 นักวิจัยพบว่า ผู้ที่ดื่มน้ำที่ผสมฟลูออไรด์ตามธรรมชาติมาโดยตลอดจะมีฟันผุน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ำที่มีฟลูออไรด์ตามธรรมชาติถึง 2-3 เท่า งานวิจัยหลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็ได้ยืนยันอีกว่าเมื่อมีการเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำประปา ฟันผุก็จะลดน้อยลง American Dental Association องค์การอนามัยโลก และ American Medical Association ก็ต่างยืนยันและสนับสนุนการเติมฟลูออไรด์ในน้ำประปาเนื่องจากผลในการลดฟันผุ

ฟลูออไรด์ทำงานอย่างไร 
ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้โดย

  • ฟลูออไรด์จะพบมากในกระดูกที่กำลังเจริญเติบโตและฟันที่กำลังก่อตัวของเด็ก โดยช่วยทำให้สารเคลือบฟันของฟันน้ำนมและฟันแท้แข็งขึ้นก่อนที่ฟันจะขึ้น
  • ฟลูออไรด์ช่วยทำให้สารเคลือบฟันของฟันแท้ที่ขึ้นมาแล้วแข็งขึ้น

ฟลูออไรด์ทำงานในช่วงการสลายแร่ธาตุและช่วงการกลับคืนของแร่ธาตุที่เกิดตามธรรมชาติในช่องปากของเรา

  • หลังจากที่เรารับประทานอาหาร น้ำลายของเราจะมีกรดที่ทำให้เกิดการสลายของแร่ธาตุ หรือการละลายของแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสภายใต้ผิวฟัน
  • ในเวลาอื่นๆ เมื่อน้ำลายมีสภาพเป็นกรดน้อยลง จะทำงานในทิศทางตรงข้ามคือ จะช่วยในการเติมแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสที่ทำให้ฟันของเราแข็งแรงขึ้น กระบวนการนี้จะเป็นการกลับคืนของแร่ธาตุ เมื่อมีฟลูออไรด์ในช่วงนี้ แร่ธาตุที่สะสมจะแข็งขึ้นทำให้ฟันของเราแข็งแรง และป้องกันการสลายตัวในช่วงการสลายแร่ธาตุในเวลาต่อไป

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสม
ถ้าน้ำดื่มของเรามีการเติมฟลูออไรด์ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป็นประจำก็น่าจะเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีฟันแข็งแรง

ถ้าน้ำประปาในพื้นที่ของคุณไม่มีการเติมฟลูออไรด์และไม่มีฟลูออไรด์ตามธรรมชาติ (1 ส่วนในล้านส่วน) ทันตแพทย์หรือกุมารแพทย์อาจจะสั่งฟลูออไรด์เม็ดหรือน้ำให้เด็กรับประทานทุกวัน ทันตแพทย์และกุมารแพทย์จะสามารถบอกได้ว่าฟลูออไรด์ปริมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับครอบครัวของคุณ ดังนั้นจึงควรปรึกษาทันตแพทย์หรือกุมารแพทย์

ถ้าน้ำดื่มของคุณมาจากน้ำประปาสาธารณะ คุณสามารถสอบถามได้ว่ามีการเติมฟลูออไรด์หรือไม่ โดยการสอบถามจากสำนักงานประปาท้องถิ่น ถ้าน้ำดื่มของคุณมาจากน้ำบาดาลของเอกชน คุณควรนำน้ำไปตรวจสอบจากบริษัทที่ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม