คราบแบคทีเรียคืออะไร
Badge field

คราบแบคทีเรียคืออะไร

Published date field
Published date field อัพเดทล่าสุด
Published date field

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Colgate Global Scientific Communication

คราบแบคทีเรียคือแบคทีเรียและน้ำตาลที่สะสมตัวเป็นฟิล์มใสและเหนียวเกาะที่ฟันของเรา เป็นสาเหตุหลักของฟันผุและปัญหาเหงือก สามารถที่จะจับตัวเป็นหินปูนที่แข็งถ้าไม่ทำความสอาดทุกวัน

เราจะรู้ว่ามีคราบแบคทีเรียได้อย่างไร 
ทุกคนสามารถมีคราบแบคทีเรียได้ เนื่องจากเป็นแบคทีเรียที่ก่อตัวขึ้นในปากของเรา แบคทีเรียเหล่านี้จะเติบโตด้วยอาหารที่เรารับประทานและน้ำลายของเรา สามารถก่อให้เกิดฟันผุเมื่อกรดจากแบคทีเรียเข้าทำลายฟันหลังจากรับประทานอาหาร เมื่อเกิดหลาย ๆ ครั้งเข้า สารเคลือบฟันก็จะถูกทำลายและเกิดฟันผุ คราบแบคทีเรียที่ไม่ขจัดออกทุกวันก็จะสะสมตัวและเป็นอันตรายต่อเหงือก นำไปสู่เหงือกอักเสบ (เหงือกที่บวม แดง และมีเลือดออก) ปัญหาปริทนต์ และการสูญเสียฟัน

เราจะป้องกันคราบแบคทีเรียไม่ให้สะสมได้อย่างไร 
การป้องกันหินปูนไม่ให้สะสมเป็นเรื่องง่ายด้วยการดูแลฟันอย่างเหมาะสม โดย:

  • แปรงฟันอย่างทั่วถึงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเพื่อที่จะขจัดคราบแบคทีเรียออกจากผิวฟัน
  • ใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อขจัดคราบแบคทีเรียจากซอกฟันและร่องเหงือกที่แปรงสีฟันอาจเข้าไปไม่ถึง
  • ควบคุมปริมาณอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล โดยเฉพาะอาหารว่างที่เหนียว
  • พบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อทำความสะอาดและตรวจฟันโดยผู้เชี่ยวชาญ
Scaling

หินปูนถูกขจัดออกระหว่างการขูดหินปูน