468610841
Badge field

การเลือกแปรงสีฟันที่เหมาะกับคุณ

Published date field

แปรงสีฟันชนิดใดที่เราควรเลือกใช้ 
เนื่องจากปัจจุบันมีแปรงสีฟันหลากหลายรูปทรง ขนาด และสไตล์ในท้องตลาด การเลือกแปรงสีฟันจึงอาจเป็นเรื่องที่ดูยาก ซึ่งคุณควรพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเห็นตรงกันว่าแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มนั้นดีที่สุดต่อการทำความสะอาดคราบแบคทีเรียออกจากฟัน แปรงที่มีหัวแปรงเล็กก็เช่นกัน เนื่องจากจะเข้าถึงทั่วบริเวณในปากได้ง่าย รวมทั้งบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
  • เมื่อพูดถึง ด้ามจับแปรง (เช่น ด้ามจับกันลื่น หรือ หัวแปรงที่ยืดหยุ่นได้) ลักษณะของหัวแปรง (เรียว หรือ เหลี่ยม) และขนแปรง (เช่น ขนแปรงหยัก แบน แหลม หรือเป็นรูปโดม) ให้เลือกอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกสบายที่สุด แปรงสีฟันที่ดีคือแปรงที่พอดีกับปากและเข้าถึงฟันทุกซี่ได้ง่าย
  • สำหũ9;ับหลายๆ คน แปรงสีฟันไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะแปรงสีฟันไฟฟ้าจะทำความสะอาดได้ดีกว่า โดนเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในการแปรงฟัน

เราควรเปลี่ยนแปรงสีฟับบ่อยแค่ไหน 
คุณควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อพบว่าขนแปรงเริ่มเสื่อมหรือเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะมาถึงก่อน นอกจากนี้ ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันที่คุณใช้ตอนเป็นหวัด เพราะเชื้อโรคอาจตกค้างและทำให้เกิดการติดเชื้อได้

toothbrushes
แปรงที่เสื่อมสภาพ (บน) สามารถทำลายเนื้อเยื่อเหงือก ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม