Badge field

การสึกของเคลือบฟันและอาการเสียวฟัน – คุณจะทำอย่างไร

Published date field

ในการพบทันตแพทย์ครั้งล่าสุด คุณบอกทันตแพทย์ของคุณว่า คุณมีอาการเสียวฟัน และทันตแพทย์ของคุณ ยืนยันว่าเคลือบฟันของคุณสึก ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเคลือบฟันของคุณ หลุดออกไป ทำไมจึงเป็นเช่นนี้และคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้าง

การสึกของเคลือบฟันและอาการเสียวฟันพบ ในคนจำนวนมาก - อาการปวดฟันหรือความไม่สบายเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นจากการสึกของฟัน มีปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เคลือบฟันสึกได้ ได้แก่:

  • การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น อาหารที่มีรสเปรี้ยว มะเขือเทศ และน้ำส้มคั้น
  • การรับประทานน้ำตาลหรือลูกกวาดมากเกินไป
  • การแปรงฟันแรงเกินไป
  • การกัดฟันเพื่อลดความเครียด

คุณสามารถบรรเทาอาการเสียวฟันที่เกิดขึ้นได้หลายวิธีและเพื่อปกป้องฟันจากการเสียวฟันมาก ยิ่งขึ้น ได้แก่:

  • แปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยแปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม หากไม่แน่ใจ ขอให้ทันตแพทย์หรือสหทันตแพทย์ของคุณ แสดงให้ดู
  • ลดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ เป็นกรด หากคุณดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด ควรใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสกับฟัน ซึ่งจะช่วยลดการกัดกร่อนของกรดได้
  • บันทึกสิ่งที่คุณรับประทานเพื่อหาว่าอาการเสียวฟันของคุณเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มหรือไม่
  • ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์และ/หรือน้ำยาบ้วนปากเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ เคลือบฟันของคุณ
  • หากคุณมีอาการเสียวฟัน ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์สูตรสำหรับลดอาการเสียวฟันโดยเฉพาะ
  • พบผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณเพื่อตรวจ สุขภาพฟัน ปรึกษาว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันอาการเสียวฟันในอนาคต

© Copyright Colgate-Palmolive Company 2011

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม