Badge field

ทางเลือกในการรักษา
อาการเสียวฟัน

Published date field

อาการเสียวฟัน - ภาพรวม
อาการเสียวฟันเกิดจากการเผยของเนื้อฟันซึ่งเป็น ส่วนของฟันที่ครอบเส้นประสาทเอาไว้ เนื่องมาจากการสูญเสียของชั้นเคลือบฟันหรือ ภาวะการร่นของเหงือกอย่างใดอย่างหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและอาหารบางอย่าง (กรดหรือความหวาน) ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดฟันได้ อาการปวดมักหายไปหลังจากช่วงระยะเวลาสั้น

เนื้อฟันมีจำนวนรูหรือท่อที่เชื่อมต่อจากด้านนอกของฟันไปที่ศูนย์กลางเส้นประสาท เมื่อเนื้อฟันเผยออกมา ท่อเหล่านี้จะอาจถูกกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรืออาหารบางชนิด ภาพแสดงให้เห็นลักษณะของท่อเนื้อฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เป็นดังนี้

เนื้อฟันมีจำนวนรูหรือท่อที่เชื่อมต่อจากด้านนอกของฟันไปที่ศูนย์กลางเส้นประสาท เมื่อเนื้อฟันเผยออกมา ท่อเหล่านี้จะอาจถูกกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรืออาหารบางชนิด ภาพแสดงให้เห็นลักษณะของท่อเนื้อฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เป็นดังนี้

Microscopic view of dentin

วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาสาเหตุของอาการเสียวฟันคือการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมตรวจวินิจฉัย ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นสามารถมองหาสัญญาณการเผยของเนื้อฟันและทำการทดสอบเพื่อตัดสินว่าอะไรคือ สาเหตุที่แท้จริงของอาการเสียวฟันดังกล่าว บางครั้ง อาการเสียวฟันก็อาจจากฟันผุหรือโรคเหงือก ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถรับการรักษาเพื่อช่วยแก้ไข อาการเสียวฟันดังกล่าวได้ ในเวลาอื่น ๆ สาเหตุของอาการเสียวฟันนั้นเกิดเนื่องจากสารเคลือบฟันนั้นหลุดออกไปจากการขัดสีหรือกัดกร่อน หรือเหงือกร่น ซึ่งเผยให้เห็นรากฟัน

สามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง?
หากอาการเสียวฟันเกิดเนื่องจากฟันผุ ก็สามารถทำการอุดฟันได้ หากมีสาเหตุจากโรคเหงือก ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมสามารถทำความสะอาดในบริเวณนั้นให้ทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม หากสาเหตุนั้นมาจากเนื้อฟันที่เผยออกมา ก็สามารถใช้วิธีการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญทางและที่ บ้านเพื่อลดอาการเสียวฟันนั้นได้

 • ขั้นตอนในคลินิกทันตกรรม:
  • อาจใช้สารเคลือบฟลูออไรด์กับ บริเวณที่เผยนั้น เพื่อเสริมสร้างสารเคลือบและ เนื้อฟันให้แข็งแรง
  • ฟลูออไรด์โฟมหรือเจลก็สามารถนำมาป้ายลงที่พิมพ์รูปปาก แล้วให้คุณนั่งโดยมีพิมพ์นี้วางอยู่ในปากเป็นเวลา 3-5 นาที เพื่อให้ฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปช่วยเสริมสร้างบริเวณนั้นให้แข็งแรง
  • สารเชื่อมประสานเป็นวัสดุที่ใช้ใน การเกาะติดที่มีสีกับตัวฟัน โดยสามารถใช้เพื่อให้อุดผิวเนื้อ ฟันให้แน่นและให้การขัดขวางต่อ การกระตุ้นที่เป็นสาเหตุของ การเสียวฟัน
 • ที่บ้าน:
  • ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มมากๆ กับยาสีฟันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอ่อนๆ
  • แปรงฟันอย่างถูกวิธีและห้ามขัดถู แรง ๆ
  • ใช้ยาสีฟันที่มีสูตรเฉพาะเพื่อช่วย บรรเทาความรู้สึกที่ปลายประสาท ในตัวฟัน
  • ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เข้มข้นสูง (ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม) เพื่อเสริมสร้างพื้นผิวฟันให้แข็งแรง

ยังมีวิธีการรักษาอีกมากมายหลายวิธี และผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของท่านจะสามารถ ช่วยหาวิธีที่ใช้ได้ผลที่สุดสำหรับคุณ ขึ้นกับสถานการณ์ของคุณ ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม อยู่เสมอ - ไม่พยายามที่จะวินิจฉัยปัญหานี้ด้วยตนเอง อาการเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณบางอย่างที่อาจรุนแรง มากขึ้น และมีเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเท่านั้นที่จะ สามารถบอกกับคุณได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงได้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม