คอลเกต® เซนซิทีฟ โปรรีลีฟ™ ออริจินัล

ลดการเสียวฟันได้อย่างรวดเร็วและยาวนาน*

คุณสมบัติ

  • สูตรโปร-อาร์จิน™ นวัตกรรมในช่องปากล่าสุดจากคอลเกต 
  • ลดการเสียวฟันได้อย่าง รวดเร็ว* (เมื่อทายาสีฟันโดยตรงที่บริเวณเสียวฟัน) 
  • ให้การปกป้องยาวนาน† (เมื่อใช้เป็นประจำ)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง