คอลเกต® เซนซิทีฟ โปรรีลีฟ™ ออริจินัล

คอลเกต เซนซิทีฟ โปรรีลีฟ ออริจินัล ช่วยลดการเสียวฟันได้รวดเร็วและยาวนาน*

 

คอลเกต เซนซิทีฟ โปรรีลีฟ สูตรโปร-อาร์จิน™ นวัตกรรมเพื่อช่องปากจากคอลเกต ลดการเสียวฟันได้อย่าง รวดเร็ว* (เมื่อทายาสีฟันโดยตรงที่บริเวณเสียวฟัน)  ให้การปกป้องยาวนาน*

 

*จากการศึกษาทางคลินิกเรื่องการลดการเสียวฟันในกลุ่มอาสาสมัคร จำนวน75 คน อายุระหว่าง 25-56ปี ประเทศอินเดีย มิ.ย.-ก.ค.2552 โดยบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ซื้อเลย

คุณสมบัติ

  • สูตรโปร-อาร์จิน™ นวัตกรรมในช่องปากล่าสุดจากคอลเกต 
  • ลดการเสียวฟันได้อย่าง รวดเร็ว* (เมื่อทายาสีฟันโดยตรงที่บริเวณเสียวฟัน) 
  • ให้การปกป้องยาวนาน† (เมื่อใช้เป็นประจำ)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง