วิธีลดกลิ่นปากและปัญหาเกิดจากกลิ่นปากที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของร่างกาย
Badge field

กลิ่นปากและความสัมพันธ์ที่มีต่อปัญหาทางช่องปากและปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการ ทำงานของร่างกาย

Published date field

"ประมาณ 75% ของกลิ่นปาก หรือ "ลมหายใจมีกลิ่น (Halitosis)" มีสาเหตุมาจากเรื่องของช่องปาก สาเหตุอื่น ๆ ประกอบด้วย ปัญหาทางกระเพาะอาหาร การติดเชื้อที่ไซนัส หรือปัญหาเหงือกที่มีความรุนแรง" ทันตแพทย์ ดร. Mark Wolff, DDS, Ph.D. ผู้อำนวยการภาควิชาทันตกรรมหัตถการ State University of New York ที่ Stony Brook

กล่าวว่า หนึ่งในความสำเร็จสำคัญในการรักษากลิ่นปาก คือ การตรวจหาสาเหตุ ทันทีทีผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมระบุว่า อะไรคือสาเหตุหลังจากนั้นการรักษาจึงจะเริ่มต้นขึ้น1.

ลมหายใจสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่อไปนี้

  • ปัจจัยภายนอก คือ อาหารต่าง ๆ เช่น หัวหอมและกระเทียม เครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่
  • สุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีพอ – ซึ่งคราบหินปูนและเศษอาหารติดค้างอยู่ที่ฟัน
  • ปัญหาในช่องปาก – ปัญหาเหงือกอักเสบและปัญหาปริทันต์
  • ฟันปลอม – คราบหินปูนและเศษอาหารสามารถเกิดบน ฟันปลอมได้ ซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดทุกวัน
  • ทอนซิลต่าง ๆ - บริเวณที่ซ่อนเร้น (Cryptic area) (ร่องต่าง ๆ) ในทอนซิลอาจทำให้เศษอาหารเข้าไปฝัง แน่นในบริเวณทอนซิลได้
  • การติดเชื้อทางเดินหายใจ - การติดเชื้อที่ช่องคอ ไซนัสและปอด
  • ปากคอแห้ง (น้ำลายในช่องปากมีปริมาณน้อย หรือ Xerostomia) – สามารถเกิดขึ้นได้โดยการเกิดปัญหาที่ ต่อมน้ำลาย การได้รับยาบางอย่างเพื่อการรักษา การหายใจทางปาก การเข้ารับการฉายรังสีเพื่อการรักษาและเคมีบำบัด
  • ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบของร่างกายต่าง ๆ เช่น ปัญหาเบาหวาน ปัญหาตับ ไต ไซนัส และการทำงานผิดปกติของระบบทางเดิน อาหาร

ปัญหาในช่องปากเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับระบบ การทำงานของร่างกายอย่างไร?
งานวิจัยล่าสุดเสนอแนะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหาในช่องปากและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการ ทำงานของร่างกาย (ปัญหาเบาหวาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลอกเลือดและหัวใจ ปัญหาหลอดเลือดในสมองตีบ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และปัญหาอัลไซเมอร์) และสภาวะความเจ็บป่วยอื่น ๆ เมื่อเนื้อเยื่อของเหงือกเริ่มมีการอักเสบซึ่งทำให้เกิด ปัญหาเหงือกอักเสบ (Gingivitis) ตัวกลางที่จะทำให้เกิดการอักเสบซึ่งเรียกว่า ไซโตไคน์ (Cytokine) ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเหงือกสามารถเข้าสู่น้ำลายได้และ กลายเป็นการสูดดมเข้าไปในปอด แบคทีเรียที่มีหน้าที่ทำให้เกิดปัญหาเหงือกสามารถเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดที่อยู่รอบ ๆ ฟันและไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เช่นเดียวกัน แบคทีเรียในช่องปากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ ทุติยภูมิหรือการอักเสบของเนื้อเยื่ออื่น ๆ หรือระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ (2)

คุณควรพบใครเมื่อมีกลิ่นปาก?
หากคุณเชื่อว่า การรับประทานอาหารของคุณกำลังทำให้เกิดกลิ่น ปาก ให้ปรึกษากับนักโภชนาการที่สามารถทำงานร่วมกับ คุณในการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารของคุณได้ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอนามัยในช่องปากที่ไม่ค่อยดีนัก และกำลังทรมานอยู่กับปัญหาเหงือกอักเสบ (gingivitis) (การอักเสบของเนื้อเยื่อเหงือกในช่องปากเหงือก) หรือมีปัญหาเหงือก ("การสูญเสียกระดูกรอบฟัน หรือบางทีอาจหมายถึงการ "มีหนอง Pyorrhea") ให้ปรึกษาทันตแพทย์และปริทันทันตแพทย์ และทำการรักษาร่วมกับทันตอนามัย เพื่อปรับปรุงปัญหาเหงือกอักเสบ (Gingivitis) และการปฏิบัติตามข้อแนะนำสุขอนามัยช่องปากและฟันที่บ้าน การติดเชื้อที่ทอนซิลและทางเดินหายใจ จะต้องปฏิบัติตามแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหู จมูกและช่องคอ หรือแพทย์ปัญหาปอด ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกากำลังทนทุกข์ทรมานจากการที่ช่องปากแห้ง อันสืบเนื่องมาจากการใช้ยา การผิดปกติของต่อมน้ำลายและผู้ที่อาจผ่านการรักษาด้วยการฉายรังสีและคีโมบำบัดเพื่อการรักษา ปัญหามะเร็งมาก่อน
กรุณาปรึกษาทันตแพทย์ช่องปากและใบหน้า (oral maxillofacial surgeon) หรือนักวิทยามะเร็ง สำหรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เหล่านี้ ในการสั่งจ่ายยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มี่จำหน่ายตาม เคาน์เตอร์ที่สามารถแก้ไขอาการปากคอแห้งได้ ผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเบาหวานมีอาการเจ็บป่วยที่ตับหรือไต และความผิดปกติของทางเดินอาหาร ควรพบแพทย์ผู้ทำการรักษา แพทย์อายุรศาสตร์หรือแพทย์ผู้ชำนาญในเรื่องทาง เดินอาหาร เพื่อขอวิธีการในการลดกลิ่นปากที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของร่างกายต่างๆ เหล่านี้ได้ ติดต่อทันตแพทย์เพื่อขอข้อแนะนำดีๆ ในเรื่องกลิ่นปากเพื่อดูว่าคุณจะไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมหรือการรักษาสภาวะกลิ่นปากของคุณ

แหล่งอ้างอิง
1. Ooh, That Smell: What to Do if It's Coming From You – Dentists Discuss Treatments for Bad Breath. ทบทวนอ่านข้อมูลได้ที่ http://www.webmd.com/news/20010809/ooh-that-smell-what-to-do-if-its-coming-from-you.
2. The oral cavity plays an important role in the overall health of the body. ทบทวนอ่านข้อมูลได้ที่ www.oralsystemicconnection.com..

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม