สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหากลิ่นปาก
Badge field
Published date field

สิ่งสำคัญในการควบคุม

กลิ่นปาก

หากคุณจริงจังในเรื่องการค้นหาว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเกิดกลิ่นปาก ให้นัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม ทันตแพทย์สามารถระบุสาเหตุของกลิ่นปากได้จาก ประวัติการใช้ยาและทันตกรรมของคุณพร้อมกับการ ตรวจช่องปาก สาเหตุต่าง ๆ ของกลิ่นปากมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงอาหารบางอย่าง แอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ อนามัยช่องปากที่ไม่ดีพอ โรคเหงือก โรคเบาหวาน ปากแห้ง การติดเชื้อที่ไซนัสหรือช่องคอ การติดเชื้อที่ปอดหรือไตวาย ตับวาย ปัญหาในเรื่องระบบทางเดินอาหารและการควบคุม อาหารที่เคร่งครัด

การดูแลรักษากลิ่นปาก 
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องควบคุมอนามัยช่องปากที่บ้าน สองครั้งต่อวันโดยการใช้การแปรงฟันด้วยยาสีฟัน ป้องกันแบคทีเรียที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และการขัดฟันด้วยไหมขัดฟันเพื่อนำเศษอาหารและคราบหินปูนที่อยู่ในฟัน สะพานฟัน และรากฟันเทียมออกไป และแปรงลิ้นเพื่อทำให้แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากออกไปด้วย งานวิจัยที่ตีพิมพ์รายงานว่า การแปรงลิ้นและฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันจะช่วย ลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้อย่างชัดเจนภายใน เวลาสองสัปดาห์และทำให้กลิ่นปากลดลงด้วยเช่นกัน .งานวิจัยทางการรักษาอีกงานวิจัยหนึ่งโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Buffalo รับรองว่า การแปรงฟันสองครั้งต่อวันด้วยยาสีฟันห้องกัน แบคทีเรีย และการใช้แปรงสีฟันที่มีที่ทำความสะอาดลิ้นสามารถกำจัดกลิ่นปากได้ 2.

การทำความสะอาดลิ้น คือ กุญแจสำคัญของลมปากสะอาด สดชื่น 
การทำความสะอาดลิ้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณอาจซื้อแปรงสีฟันคอลเกต 360 องศา ที่มีตัวทำความสะอาดลิ้นด้านหลังในการทำความสะ อาดทั้งฟันและลิ้นก็ได้ หลังจาการแปรงฟันทั้งฟันบนและฟันล่างด้วยยาสีฟันป้องกันแบคทีเรียแล้ว ให้พลิกกลับแปรงสีฟันมาทางด้านหลังที่มีที่ทำความสะอาดลิ้นอยู่และวางที่ทำความสะอาดลิ้นบริเวณส่วนหลังของลิ้นและเลื่อนไปทางด้านหน้าของลิ้น หลังจากที่ได้ขูดลิ้นบริเวณนั้น ให้ล้างแปรงด้วยน้ำอุ่นเพื่อกำจัดกลิ่นต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดแบคทีเรียออกไป จากนั้นให้เปลี่ยนมาวางแปรงทำความสะอาดลิ้นไว้ บริเวณส่วนหลังของลิ้นในอีกบริเวณหนึ่งและทำตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบนอีกครั้ง

ปรึกษาทันตแพทย์หรือทันตอนามัยเมื่อต้องเลือกตัว ช่วยในเรื่องอนามัยช่องปากเพื่อกำจัดคราบหินปูน และกลิ่นปากที่ทำให้เกิดแบคทีเรียและทบทวนเทค นิคต่าง ๆ ที่อาจนำมาใช้ที่บ้านได้ เช่นเดียวกัน ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมว่า ผลิตภัณฑ์ในการดูแลอนามัยช่องปากแบบไหนที่ ทันตแพทย์คิดว่าคุณควรนำมาใช้เพื่อช่วยขจัด กลิ่นปากได้ (ยาสีฟันป้องกันแบคทีเรีย น้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อโรค แปรงลิ้นหรือที่ขูดลิ้น และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ)

กุญแจสำคัญของลมปากสะอาดสดชื่น คือ อนามัยในช่องปากที่เหมาะสมที่ควบคุมดูแลที่บ้าน เป็นประจำและข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่คุณได้รับ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม

© ลิขสิทธิ์ 2011 Colgate-Palmolive Company

แหล่งอ้างอิง
1. Biesbrock, A, et al. Assessment of Treatment Responses to Dental Flossing in Twins., J Perio 77(8):1386-1391, 2006.

2. University of Buffalo (Peter Moses, Betsey Clark, Violet Maraszthy, Joseph Zambon, (University of Buffalo), P.K. Sreenivasan (Colgate), Abstract presented at 2008 AADR Meeting.

11/15/2010

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม