การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้อง เพื่อรอยยิ้มที่สดใส
Badge field

ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างไร

Published date field

วิธีการใช้ไหมขัดที่ถูกต้องเป็นอย่างไร 
การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้องสามารถช่วยกำจัดคราบแบคทีเรียและเศษอาหารที่อยู่บริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึงได้ – เช่นตามซอกฟันและร่องเหงือก เนื่องจากการสะสมตัวของคราบแบคทีเรียสามารถทำให้เกิดฟันผุ การใช้ไหมขัดฟันทุกวันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้ไหมขัดฟัน ควรใช้เทคนิคดังต่อไปนี้:

  • เริ่มต้นด้วยการดึงไหมขัดฟันให้ยาวประมาณ 18 นิ้ว และพันไหมไว้กับนิ้วกลางโดยเหลือไหมประมาณ 1-2 นิ้วไว้สำหรับขัดฟัน
  • จับไหมให้แน่นระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ และเลื่อนไหมขึ้นลงเบา ๆ ระหว่างซอกฟัน
  • ขัดเบาๆ ที่ฐานฟัน โดยระวังอย่าให้กระทบกับเหงือก เพราะอาจจะทำให้ไหมบาดถูกเนื้อเยื่อเหงือกที่บอบบางได้
  • ปล่อยเส้นไหมที่สะอาดออกมาเพื่อทำความสะอาด$15;ันซี่ต่อไป
  • ในการเอาไหมออกจากฟัน เข้าใช้วิธีเลื่อนไหมไปข้างหน้าและหลังจนไหมออกจากฟัน

ไหมขัดฟันชนิดใดที่เราควรเลือกใช้
ไหมขัดฟันมี 2 ชนิด:

  • ไนลอน (หรือมัลติฟิลาเมนท์)
  • PTFE (โมโนฟิลาเมนท์)

ไหมขัดฟันชนิดไนลอนมีทั้งที่เป็นแบบเคลือบและไม่เคลือบ และมีหลายรสชาติ เนื่องจากไหมชนิดนี้จะประกอบด้วยเส้นใยไนลอนบาง ๆ หลายเส้น จึงอาจเกิดการฉีกขาด โดยเฉพาะบริเวณที่ค่อนข้างแน่น ในขณะที่ไหมขัดฟันชนิด PTFE ที่มีราคาแพงกว่า จะสามารถเลื่อนเข้าสู่ซอกฟันได้ง่ายกว่า รวมทั้งมีความเหนียวกว่า ถ้าใช้อย่างเหมาะสม ทั้งสองชนิดจะช่วยกำจัดคราบแบคทีเรียและเศษอาหารได้อย่างดี

วิธีการใช้ไหมขัดฟัน - ดึงไหมขัดฟันให้เหลือไหมประมาณ 1-2 นิ้วไว้สำหรับขัดฟัน วิธีการใช้ไหมขัดฟัน - เคลื่อนไหมขัดฟันตามซอกฟันอย่างเบาๆ วิธีการใช้ไหมขัดฟัน - ระวังอย่าให้ไหมขัดฟันกระทบกับเหงือก

ดึงไหมขัดฟันให้ยาวประมาณ 18 นิ้ว โดยเหลือไหมประมาณ 1-2 นิ้วไว้สำหรับขัดฟัน

เคลื่อนไหมตามซอกฟันอย่างเบาๆ

ระวังอย่าให้กระทบกับเหงือก

11/15/2010

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม